Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Politika upravljanja: smernice za upravljanje spletnih skupnosti

Urad evropskega varuha človekovih pravic uporablja družbena omrežja za obveščanje in ozaveščanje o svojem delu ter zaradi boljšega poslušanja in vključevanja javnosti ter pridobivanja povratnih informacij od nje. Uradno smo prisotni na naslednjih spletnih platformah: Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, Instagram in Medium. Te račune upravljajo pooblaščeni uslužbenci enote za obveščanje pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Pozdravljamo priložnost, da se nam z navedbami, odgovori, neposrednimi sporočili in komentarji oglasijo različne ciljne skupine, ter si prizadevamo za pravočasno in učinkovito zagotavljanje informacij. Račune vseh družbenih omrežij poskušamo vsak dan čim bolj spremljati in urejati, vendar ne 24 ur dan. Če ne moremo odgovoriti na vsako posamezno zahtevo, objavimo odgovore, ki zajamejo čim širši sklop vprašanj.

Pridržujemo si pravico, da se ne odzovemo na navedbe, ponovljene tvite, komentarje ali sporočila oziroma jih izbrišemo, če:

  • odobravajo nasilje ali nezakonito vedenje in grozijo;
  • vključujejo neprimerno, žaljivo, obrekljivo, nezakonito, sramotilno, diskriminatorno ali rasistično vsebino;
  • omenjajo izdelke ali so promocijsko ali/in komercialno naravnani;
  • so neželena vsebina, se prevečkrat ponavljajo, so moteči za skupnost ali ne zadevajo obravnavane teme;
  • kršijo pogoje uporabe omrežij in spletnih platform Twitter, LinkedIn, Google, YouTube, Instagram;
  • kršijo pravico varstva osebnih podatkov;
  • vsebujejo občutljive, zaščitene ali zaupne informacije.

Če spremljamo določene račune, še ne pomeni, da te račune ali vsebino na njih odobravamo. Uporabljamo številne obstoječe ali nove tematske oznake (#), da se lahko pridružimo skupinskim pogovorom in sodelujemo v ustreznih razpravah, vendar ne prevzemamo odgovornosti za nobeno vsebino s temi oznakami, ki je nismo pripravili sami. Naše sledilce spodbujamo k spoštljivemu in plodnemu sodelovanju in vključevanju v tekoče razprave, vendar ne moremo prevzeti odgovornosti za njihove komentarje ali njihovo obnašanje.

Čeprav je naš glavni jezik za objavo vsebin angleščina, na vprašanja odgovorimo v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU.

Če imate kakršna koli vprašanja ali pripombe glede teh smernic, vas prosimo, da stopite v stik z nami na naslovu: eo-socialmedia@ombudsman.europa.eu