Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Decizie a Ombudsmanului European privind cererile de reexaminare

având în vedere

articolul 10 din decizia Ombudsmanului European privind adoptarea unor norme de aplicare și dreptul reclamantului de a solicita reexaminarea deciziei luate cu privire la o plângere,

Ombudsmanul European hotărăște următoarele:

Articolul 1

1.1. Reclamantul poate solicita reexaminarea unei decizii prin care se declară că plângerea nu este de competența Ombudsmanului sau este inadmisibilă, a unei decizii privind lipsa temeiului pentru inițierea unei anchete sau a unei decizii de închidere a unei anchete.

1.2. Reclamantul nu poate solicita reexaminarea unei constatări de administrare defectuoasă sau a recomandărilor formulate în urma unei astfel de constatări.

Articolul 2

2.1. Cererea de reexaminare se depune în termen de 2 luni de la data deciziei Ombudsmanului care face obiectul cererii.

2.2. Cererea de reexaminare trebuie să conțină argumente detaliate care justifică de ce este incorectă decizia.

2.3. În cazul în care reclamantul dorește să prezinte fapte noi legate de presupusa administrare defectuoasă, acesta trebuie să demonstreze Ombudsmanului de ce nu a fost în măsură să furnizeze informațiile respective în plângere sau în cursul anchetei.

Articolul 3

3.1. Decizia referitoare la cererea de reexaminare a unei decizii prin care se declară că plângerea nu este de competența Ombudsmanului se ia de un alt membru al personalului decât cel care a luat decizia inițială.

3.2. Decizia referitoare la cererea de reexaminare a unei decizii privind o plângere care este de competența Ombudsmanului se ia de către Ombudsman. În tratarea cererii de reexaminare, Ombudsmanul este sprijinit de un alt membru al personalului decât cel care s-a ocupat inițial de plângerea respectivă.

Articolul 4

4.1. Decizia referitoare la cererea de reexaminare se ia în termen de 4 luni de la data înregistrării. Ombudsmanul sau membrul personalului care acționează în numele Ombudsmanului poate prelungi această perioadă cu încă 2 luni, în cazuri bine justificate.

4.2. Decizia referitoare la cererea de reexaminare trebuie să fie motivată și să specifice măsurile care urmează să fie luate, după caz.

4.3. Decizia referitoare la cererea de reexaminare este definitivă.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Prezenta decizie abrogă decizia anterioară cu privire la acest subiect.

 

Strasbourg, 14.9.2020

Emily O'Reilly