Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Polityka moderowania: Wytyczne dotyczące postępowania ze społecznością internetową

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich korzysta z mediów społecznościowych w celu komunikowania się i zwiększania świadomości na temat swojej pracy, a także w celu lepszego wysłuchiwania, angażowania i uzyskiwania informacji zwrotnych od społeczeństwa. Jesteśmy oficjalnie obecni na następujących platformach internetowych: Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, Instagram i Medium. Kontami tymi zarządzają upoważnieni członkowie zespołu Rzecznika Praw Obywatelskich ds. komunikacji.

Cieszymy się, że mamy możliwość wysłuchania różnych grup odbiorców za pośrednictwem wzmianek, odpowiedzi, bezpośrednich wiadomości i komentarzy oraz staramy się przekazywać informacje w sposób terminowy i skuteczny. Monitorowanie wszystkich kont w mediach społecznościowych i zarządzanie nimi odbywa się codziennie w możliwie najszerszym zakresie, ale nie 24 godziny na dobę. Jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie poszczególne pytania, publikujemy odpowiedzi obejmujące możliwie najszerszy zakres pytań.

Zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na wzmianki, poprawki, komentarze lub wiadomości lub usuwania ich, gdy:

  • przyzwalają na przemoc lub nielegalne zachowanie i zawierają groźby
  • zawierają treści obraźliwe, oszczercze, niezgodne z prawem, zniesławiające, dyskryminujące, rasistowskie
  • wskazują produkty lub mają charakter promocyjny lub komercyjny
  • są spamem, nadmiernie powtarzają się lub przeszkadzają społeczności lub nie mają związku z omawianymi tematami
  • naruszają warunki korzystania z Twittera, LinkedIn, Google YouTube’a, Instagrama i Medium
  • naruszają prawo do ochrony danych osobowych
  • zawierają informacje szczególnie chronione, zastrzeżone lub poufne

Konta, które obserwujemy, nie wskazują na to, że popieramy te konta lub treści, które udostępniają. Używamy wielu istniejących lub nowych hashtagów (#), aby dołączyć do rozmów grupowych i móc uczestniczyć w odpowiednich dyskusjach, ale nie możemy brać odpowiedzialności za treści opatrzone tymi hashtagami, które nie zostały przez nas opracowane. Zachęcamy osoby nas obserwujące do interakcji i wnoszenia wkładu w toczące się dyskusje w sposób konstruktywny i pełen szacunku, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich komentarze lub zachowanie.

Głównym językiem używanym przez nas do publikacji jest język angielski. Odpowiedzi na pytania udzielamy jednak w jednym z 24 języków urzędowych UE.

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących niniejszych wytycznych, prosimy o kontakt: eo-socialmedia@ombudsman.europa.eu