Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Moderācijas politika — Vadlīnijas par tiešsaistē notiekošās komunikācijas pārvaldību

Eiropas Ombuda birojs izmanto sociālos plašsaziņas līdzekļus, lai informētu un veicinātu izpratni par savu darbu, kā arī lai vērīgāk ieklausītos sabiedrībā, mijiedarbotos ar to un saņemtu no tās atgriezenisko saiti. Mūs var atrast tiešsaistes platformās Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, Instagram un Medium. Šos kontus pārvalda pilnvaroti Ombuda komunikācijas grupas locekļi.

Mēs atzinīgi vērtējam iespēju uzklausīt dažādas auditorijas, saņemot no tām piezīmes, atbildes, tiešus ziņojumus un komentārus, kā arī cenšamies savlaicīgi un efektīvi sniegt informāciju. Visu sociālo plašsaziņas līdzekļu uzraudzība un pārvaldība notiek pēc iespējas katru dienu, bet ne 24 stundas diennaktī. Ja mēs nevaram individuāli atbildēt uz katru pieprasījumu, mēs publicējam atbildes, aptverot maksimāli plašu jautājumu klāstu.

Mēs paturam tiesības neatbildēt un/vai dzēst piezīmes, retvītus, komentārus vai ziņojumus,

  • kuros attaisno vardarbību vai nelikumīgu rīcību vai kuros izsaka draudus;
  • kuros ir aizskarošs, apvainojošs, apmelojošs, nelikumīgs, neslavu ceļošs, diskriminējošs, rasistisks saturs;
  • kuros ir minēti produkti vai kuriem ir reklamējošs un/vai komerciāls zemteksts;
  • kuri ir mēstules, kas atkārtojas, traucē sabiedrībai vai neattiecas uz apspriežamajiem jautājumiem;
  • kuri ir pretrunā Twitter, LinkedIn, Google, YouTube, Instagram un Medium lietošanas nosacījumiem;
  • ar kuriem tiek pārkāptas tiesības uz personas datu aizsardzību;
  • kuros ir sensitīva, dienesta vai konfidenciāla informācija.

Tas, ka mēs sekojam konkrētiem kontiem, nenozīmē, ka mēs apstiprinām šādus kontus vai tajos koplietoto saturu. Mēs izmantojam vairākus esošus vai jaunus tēmturus (#), lai pievienotos grupu sarunām un varētu piedalīties attiecīgās debatēs, bet mēs nevaram uzņemties atbildību par saturu, kas iekļauts zem šādiem tēmturiem un ko mēs neesam radījuši. Mēs aicinām mūsu sekotājus ar cieņu un konstruktīvi mijiedarboties un sniegt ieguldījumu notiekošās debatēs, bet mēs nevaram uzņemties atbildību par viņu komentāriem vai uzvedību.

Saturu mēs publicējam galvenokārt angļu valodā. Tomēr mēs atbildam uz jautājumiem jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām.

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šīm vadlīnijām, rakstiet mums: eo-socialmedia@ombudsman.europa.eu.