Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Moderavimo politika. Internetinės bendruomenės valdymo gairės

Europos ombudsmeno tarnyba naudojasi socialiniais tinklais, kad galėtų pranešti ir didinti informuotumą apie savo veiklą, taip pat kad būtų geriau įsiklausoma į visuomenės poreikius, būtų užtikrinamas jos dalyvavimas ir būtų gaunama jos grįžtamoji informacija. Turime oficialias paskyras šiose internetinėse platformose: „Twitter“, „LinkedIn“, „Google+“, „YouTube“, „Instagram“ ir „Medium“. Šias paskyras tvarko paskirti Ombudsmeno tarnybos Ryšių grupės nariai.

Palankiai vertiname tai, jog turime galimybę sužinoti skirtingų grupių nuomonę, išreiškiamą paminėjimuose, atsakymuose, tiesioginiuose pranešimuose ir komentaruose, taip pat stengiamės laiku teikti efektyvią informaciją. Kasdien kiek tik įmanoma stebime ir tvarkome visas socialinių tinklų paskyras, tačiau ne visą parą. Jei neturime galimybių atsakyti į visas individualias užklausas, skelbiame atsakymus, susijusius su kuo įvairesniais klausimais.

Pasiliekame teisę ištrinti ir (arba) neatsakyti į tokius paminėjimus, persiųstas žinutes, komentarus ar pranešimus:

  • kuriuose toleruojamas smurtas arba neteisėtas elgesys ir kurie yra grasinančio pobūdžio;
  • kuriuose vartojamas užgaulus, įžeidžiantis, šmeižikiškas, neteisėtas, diskredituojantis, diskriminuojantis, rasistinio pobūdžio turinys;
  • kuriuose minimi produktai arba kurie yra reklaminio ir (arba) komercinio pobūdžio;
  • kurie yra brukalas, itin dažnai kartojami ar trikdo bendruomenę arba nėra susiję su aptariamomis temomis;
  • kuriais pažeidžiamos „Twitter“, „LinkedIn“, „Google“, „YouTube“, „Instagram“ ir „Medium“ naudojimo sąlygos;
  • kuriais pažeidžiama asmens duomenų apsaugos teisė;
  • kuriuose naudojama neskelbtina, privati ar konfidenciali informacija.

Sekame tam tikras paskyras, tačiau tai nereiškia, kad pritariame joms arba turiniui, kuriuo jose dalinamasi. Naudojame įvairius esamus ar naujus saitažodžius (#), kad galėtume prisijungti prie grupių pokalbių ir dalyvauti susijusiose diskusijose, tačiau negalime prisiimti atsakomybės už bet kokį ne mūsų sukurtą šiais saitažodžiais žymimą turinį. Raginame savo sekėjus bendrauti tarpusavyje bei dalyvauti vykstančiose diskusijose ir tai daryti pagarbiai ir konstruktyviai, tačiau negalime prisiimti atsakomybės už jų komentarus ar elgesį.

Pagrindinė kalba, kuria skelbiame turinį, yra anglų. Tačiau į klausimus atsakome bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šių gairių, kreipkitės adresu eo-socialmedia@ombudsman.europa.eu