Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Határozat a felülvizsgálati kérelmekről

Tekintettel

a végrehajtási rendelkezések elfogadásáról szóló európai ombudsmani határozat 10. cikkére és a panaszos ahhoz való jogára, hogy kérje a panaszról hozott határozatok felülvizsgálatát

Az európai ombudsman a következőképpen határozott:

1. cikk

1.1. A panaszos kérheti az arról hozott határozat felülvizsgálatát, hogy a panasz kívül esik az ombudsman hatáskörén vagy elfogadhatatlan, hogy az ombudsman nem találja megalapozottnak vizsgálat indítását, illetve a vizsgálatot lezáró határozat felülvizsgálatát.

1.2. A panaszos nem kérheti a hivatali visszásság megállapításának vagy az ilyen megállapítást követően tett ajánlásoknak a felülvizsgálatát.

2. cikk

2.1. A felülvizsgálati kérelmet a felülvizsgálat tárgyát képező ombudsmani határozat napjától számított 2 hónapon belül kell benyújtani.

2.2. A felülvizsgálati kérelemben részletes érvekkel kell megindokolni, hogy a határozat miért helytelen.

2.3. Amennyiben a panaszos a feltételezett hivatali visszássággal kapcsolatban új tényeket kíván előterjeszteni, bizonyítania kell az ombudsman felé, hogy nem volt abban a helyzetben, hogy ezeket a panaszában vagy a vizsgálat idején előadhassa.

3. cikk

3.1. Ha a felülvizsgálat tárgya az a határozat, hogy egy panasz kívül esik az ombudsman hatáskörén, azt az eredeti határozatot meghozó munkatárstól eltérő személynek kell meghoznia.

3.2. Ha a felülvizsgálat az ombudsman hatáskörébe tartozó panaszról hozott határozatot érint, a felülvizsgálati kérelmekről az ombudsman dönt. Az ilyen felülvizsgálati kérelmek kezelésében az ombudsman munkáját az egyik munkatárs segíti, aki nem lehet azonos azzal a munkatárssal, aki eredetileg felelős volt a panasz kezeléséért.

4. cikk

4.1. A felülvizsgálati kérelemről a nyilvántartásba vételétől számított 4 hónapon belül határozatot kell hozni. Az ombudsman vagy az ombudsman nevében eljáró munkatárs kellően indokolt esetekben további 2 hónappal meghosszabbíthatja ezt a határidőt.

4.2. A felülvizsgálati kérelemről szóló határozatot indoklással kell ellátni, és a határozatban meg kell jelölni az esetleges intézkedéseket.

4.3. A felülvizsgálati kérelemről szóló határozat végleges.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. Ez a határozat hatályon kívül helyezi az e tárgyban hozott előző határozatot.

 

Strasbourg, 2020. szeptember 14.

Emily O'Reilly