Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Modereerimispõhimõtted: veebikooskonna haldamise suunised

Euroopa Ombudsmani büroo kasutab suhtlusmeediat, et vahetada teavet ja teadvustada üldsusele oma tegevust ning üldsust paremini kuulata, kaasata ja saada tagasisidet. Oleme ametlikult esindatud järgmistel veebiplatvormidel: Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, Instagram ja Medium. Neid kontosid haldavad ombudsmani teabetalituse volitatud töötajad.

Meil on hea meel, et saame kuulda paljude rühmade arvamusi mainimiste, vastuste, sõnumite ja kommentaaride kaudu ning püüame anda teavet õigeaegselt ja tõhusalt. Jälgime ja haldame kõiki suhtlusmeediakontosid iga päev ja nii palju võimalik, kuid mitte ööpäev läbi. Kui me ei saa vastata igale küsimusele, avaldame vastused, mis katavad võimalikult paljusid küsimusi.

Jätame endale õiguse mitte vastata mainimistele, edasisaadetud säutsudele, kommentaaridele ja sõnumitele või need kustutada, kui

  • need toetavad vägivaldset või ebaseaduslikku käitumist ja on ähvardavad;
  • nende sisu on kiusav, solvav, halvustav, ebaseaduslik, laimav, diskrimineeriv, rassistlik;
  • neis mainitakse tooteid või need on reklaamivad ja/või ärilised;
  • need on rämpspostitused, liiga korduvad või kogukonda lõhestavad või teema suhtes asjakohatud;
  • need rikuvad veebikeskkondade Twitter, LinkedIn, Google, YouTube, Instagram ja Medium kasutustingimusi;
  • need rikuvad isikuandmete kaitse õigusi;
  • need sisaldavad tundlikku, sise- või konfidentsiaalset teavet.

Kontode jälgimine ei tähenda, et toetaksime neid või neis jagatavat sisu. Rühmavestlusega liitumiseks ja teemakohastes arutlustes osalemiseks kasutame olemasolevaid või uusi teemaviiteid (#), kuid me ei võta vastutust nende teemaviidete all esitatava sisu eest, mida me ise ei ole loonud. Julgustame oma jälgijaid suhtlema omavahel ja arutlustes osalema viisakalt ja konstruktiivselt, kuid me ei saa vastutada nende kommentaaride või käitumise eest.

Avaldame sisu peamiselt inglise keeles, kuid küsimustele vastame Euroopa Liidu kõigis 24 ametlikus keeles.

Kui teil on nende suuniste kohta küsimusi või märkusi, võtke meiega ühendust: eo-socialmedia@ombudsman.europa.eu