Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Aπόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τις αιτήσεις επανεξέτασης

Έχοντας υπόψη

το άρθρο 10 της απόφασης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τη θέσπιση εκτελεστικών διατάξεων και το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να ζητούν την επανεξέταση αποφάσεων επί αναφορών

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αποφάσισε τα εξής:

Άρθρο 1

1.1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση απόφασης που ορίζει ότι η αναφορά του δεν εμπίπτει στην εντολή του Διαμεσολαβητή ή ότι είναι μη παραδεκτή, την επανεξέταση απόφασης που ορίζει ότι δεν υπάρχει έρεισμα για τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την επανεξέταση απόφασης για την περάτωση μιας έρευνας.

1.2. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση πορίσματος που διαπιστώνει κρούσμα κακοδιοίκησης ή σύστασης που διατυπώθηκε σε συνέχεια ενός τέτοιου πορίσματος.

Άρθρο 2

2.1. Η αίτηση επανεξέτασης πρέπει να υποβάλλεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης του Διαμεσολαβητή την οποία αφορά.

2.2. Στην αίτηση επανεξέτασης πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται εσφαλμένη η απόφαση.

2.3. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προβάλει νέα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με την καταγγελλόμενη περίπτωση κακοδιοίκησης, πρέπει να αποδείξει στον Διαμεσολαβητή ότι δεν μπορούσε να τα επικαλεστεί στην αναφορά του ή κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Άρθρο 3

3.1. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης σε σχέση με απόφαση που ορίζει ότι μια αναφορά δεν εμπίπτει στην εντολή του Διαμεσολαβητή λαμβάνεται από μέλος του προσωπικού διαφορετικό από εκείνο που έλαβε την αρχική απόφαση.

3.2. Η απόφαση επί αίτησης επανεξέτασης η οποία αφορά απόφαση επί αναφοράς που εμπίπτει στην εντολή του Διαμεσολαβητή λαμβάνεται από τον Διαμεσολαβητή. Το μέλος του προσωπικού που επικουρεί τον Διαμεσολαβητή κατά την εξέταση της αίτησης επανεξέτασης πρέπει να είναι διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που ήταν αρμόδιο για την αρχική εξέταση της αναφοράς.

Άρθρο 4

4.1. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης λαμβάνεται εντός 4 μηνών από την ημερομηνία καταχώρισής της. Ο Διαμεσολαβητής, ή το μέλος του προσωπικού που ενεργεί εξ ονόματός του, μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά 2 επιπλέον μήνες σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

4.2. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να εκθέτει τα τυχόν προς λήψη μέτρα.

4.3. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης είναι οριστική.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της έκδοσής της. Η παρούσα απόφαση καταργεί την προηγούμενη απόφαση επί του θέματος.

 

Στρασβούργο, 14/9/2020

Emily O'Reilly