Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Politika v oblasti moderování: Obecné zásady pro zapojení do on-line komunity

Úřad evropského veřejného ochránce práv využívá sociální média ke komunikaci a zvyšování povědomí o své práci a také proto, aby mohl veřejnosti lépe naslouchat, angažovat se a získávat od ní zpětnou vazbu. Máme oficiální zastoupení na následujících on-line platformách: Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, Instagram a Medium. Tyto účty spravují pověření členové komunikačního týmu veřejného ochránce práv.

Vítáme příležitost seznámit se s názory různých občanů prostřednictvím poznámek, odpovědí, přímých zpráv a komentářů a snažíme se poskytovat informace včasným a efektivním způsobem. Monitorování a správu všech účtů na sociálních médiích provádíme denně v co největší možné míře, avšak nikoli nepřetržitě 24 hodin denně. Pokud nejsme schopni odpovědět na všechny jednotlivé požadavky, zveřejňujeme odpovědi na co největší rozsah otázek.

Vyhrazujeme si právo nereagovat na anebo smazat takové poznámky, re-tweety, komentáře nebo zprávy, které:

  • nabádají k násilí nebo nezákonnému chování a jsou výhružné,
  • zahrnují vulgární, nepřístojný, urážlivý, nezákonný, hanlivý, diskriminační, rasistický obsah,
  • zmiňují výrobky nebo mají propagační anebo komerční tón,
  • jsou nevyžádané, nadměrně se opakují se nebo jsou rušivé pro komunitu nebo nejsou relevantní k diskutovaným tématům,
  • porušují smluvní podmínky používání služeb Twitter, LinkedIn, Google, YouTube, Instagram a Medium,
  • porušují právo na ochranu osobních údajů,
  • obsahují citlivé, chráněné nebo důvěrné informace.

To, že nějaký účet sledujeme, není znamením našeho souhlasu s takovým účtem ani s obsahem, který sdílí. Používáme různé stávající nebo nové hashtagy (#), abychom se zapojili do skupinových konverzací a mohli se zúčastnit příslušných diskusí, ale nepřebíráme zodpovědnost za obsah pod těmito hashtagy, který nebyl vytvořen námi. Podporujeme uživatele, kteří nás sledují, aby na sebe vzájemně reagovali a zapojovali se do probíhajících debat uctivým a konstruktivním způsobem, nepřebíráme však zodpovědnost za jejich komentáře nebo chování.

Naším hlavním jazykem pro publikování obsahu je angličtina. Na otázky však odpovídáme v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se těchto zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese: eo-socialmedia@ombudsman.europa.eu