Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Политика за модериране: Насоки за управление на виртуални общности

Службата на Европейския омбудсман използва социални мрежи, за да общува и да повишава осведомеността за своята работа, както и за да изслушва по-добре обществеността, да се ангажира и да получава обратна връзка. Имаме официално присъствие в следните онлайн платформи: Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, Instagram и Medium. Тези профили се управляват от упълномощени за целта членове на екипа за комуникация на омбудсмана.

Приветстваме възможността да чуем мнението на различни аудитории чрез споменавания, отговори, директни съобщения и коментари, и се стремим да предоставяме информация своевременно и ефикасно. Всички профили в социалните мрежи се наблюдават и управляват всеки ден във възможно най-голяма степен, но не денонощно. Ако не сме в състояние да отговорим на всички отделни запитвания, публикуваме отговори, които обхващат възможно най-голям брой въпроси.

Запазваме правото си да не отговаряме и/или да изтриваме споменавания, споделяния в Twitter, коментари или съобщения, които:

  • оправдават прояви на насилието или незаконно поведение и са заплашителни
  • включват злоупотребяващо, обидно, клеветническо, незаконно, очернящо, дискриминационно, расистко съдържание
  • споменават продукти или са с рекламен и/или търговски характер
  • представляват нежелани съобщения, повтарят се твърде много, уронващи са за общността или не са свързани с обсъжданите теми
  • нарушават Общите условия за използване на Twitter, LinkedIn, Google, YouTube, Instagram и Medium
  • нарушават правото на защита на личните данни
  • съдържат чувствителна, служебна или поверителна информация

Профилите, които следваме, не са показател за това, че одобряваме тези профили или споделеното от тях съдържание. Използваме редица съществуващи или нови хаштагове (#), за да се присъединим към групови разговори и да участваме в съответните разисквания, но не можем да поемем отговорност за съдържанието на тези хаштагове, които не са създадени от нас. Насърчаваме нашите последователи да взаимодействат помежду си и да допринасят за продължаващите дебати и да го правят по уважителен и конструктивен начин, но не можем да поемем отговорност за техните коментари или поведение.

Публикуваме съдържание предимно на английски език. Въпреки това отговаряме на въпроси на всеки от 24-те официални езика на ЕС.

В случай че имате въпроси или коментари относно тези насоки, не се колебайте да се свържете с нас: eo-socialmedia@ombudsman.europa.eu