Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Beslut

Beslut efter undersökning av Europeiska ombudsmannen finns i denna avdelning för ärenden som avslutats efter den 1 juli 1998. Besluten finns normalt på engelska och på klagomålets språk.

Visar 1 – 10 av 5109 resultat