Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Tillgängliga språk: 
  • Čeština

Rozhodnutí Evropského veřejného ochránce práv ve výše uvedené věci ohledně rozhodnutí Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) vymáhat 33 986,46 EUR

Vážený pane,

dne 21. 5. 2020 jste podal Evropskému veřejnému ochránci práv stížnost na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) týkající se výše uvedené záležitosti.

Dne 8. června 2020 jsme Vás informovali o přijatelnosti stížnosti a vyzvali k jejímu doplnění.

16. června 2020 jste nám zaslal některé doplňující doklady. Součástí těchto dokumentů nebyla úplná smlouva (přílohy I-VI), auditní zpráva externího auditu realizovaného na žádost výkonné agentury resp. Evropské komise, ani podklady, které jste údajně výkonné agentuře předložili.

Po pečlivé analýze veškerých informací, které jste nám zaslal, jsme se rozhodli šetření uzavřít, přičemž jsme dospěli k tomuto závěru:

Informace a doklady předložené Evropské veřejné ochránkyni práv nedokládají nesprávný úřední postup.

S pozdravem,

 

Marta Hirsch-Ziembińska
vedoucí oddělení pro šetření a informační a komunikační technologie – oddělení č. 1

Štrasburk, 3.8.2020