Gäller ditt klagomål
en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur hanterar vi klagomål?

Denna flödesplan ger en övergripande bild av hur Europeiska ombudsmannen går till väga när den hanterar klagomål.

 • Klagomål kommer in

  • Ombudsmannen bedömer
   huruvida vi bör inleda en undersökning.

   • Undersökning inleds

    Klaganden underrättas om detta via brev.

    • Undersökning

     Ombudsmannen bedömer klagomålet och kan
     – uppmana institutionen eller organet att svara eller tillhandahålla mer information,
     – anordna ett möte med och/eller genomföra en inspektion av institutionen eller organet,
     – uppmana den klagande att tillhandahålla mer information eller kommentarer.

     • Klagomålet kan snabbt åtgärdas

      • Förslag till lösning

       Om institutionen godtar förslaget anses ärendet avslutat.

     • Ombudsmannen upptäcker administrativa missförhållanden

      • Ombudsmannen utfärdar rekommendationer
       för att åtgärda de administrativa missförhållandena

       Institutionen ska avge ett yttrande inom tre månader. Den klagande får komma med kommentarer.

       • Beslut om att avsluta undersökningen

        Fastställda slutsatser anges, t.ex.
        – rekommendationerna har godtagits,
        – frågan är behandlad,
        – de administrativa missförhållandena har åtgärdats,
        – systemen/förfarandena har förbättrats.

     • Ombudsmannen upptäcker inga administrativa missförhållanden

   • Ingen undersökning

    – Frågan ligger utanför ombudsmannens ämbetsområde.
    – Klagomålet avvisas (t.ex. på grund av att den klagande inte först har försökt lösa problemet direkt med EU-institutionen eller EU-organet).
    – Otillräcklig information.
    – Ett annat organ är bättre lämpat att hantera ärendet.