• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Strategiska undersökningar

Strategiska undersökningar från 2018

Ärendenummer: OI/1/2018/AMF

The Single Resolution Board’s handling of requests for access to documents from shareholders of the Spanish bank Banco Popular considering themselves to be interested parties under the Single Resolution Mechanism Regulation 806/2014.

Ärendet öppnades den:2018-mar-21
Ärendet avslutades den:2018-jul-15