• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Frågor från medlemmar i nätverket

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Medlemmarna i Europeiska ombudsmannanätverket kan ställa frågor till Europeiska ombudsmannen om problem som har uppkommit under undersökningarna och som rör EU:s lagstiftning och politik. Genom frågeförfarandet, där Europeiska ombudsmannen hjälper nätverkets medlemmar med expertsvar från berörda EU-institutioner, har många nationella och regionala ombudsmäns undersökningar (och liknande organs undersökningar) kunnat lösas på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.