• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Frågor från medlemmar i nätverket

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Medlemmarna i Europeiska ombudsmannanätverket kan ställa frågor till Europeiska ombudsmannen om problem som har uppkommit under undersökningarna och som rör EU. Genom frågeförfarandet, där Europeiska ombudsmannen hjälper nätverkets medlemmar med att inhämta expertsvar från EU:s institutioner, har många nationella och regionala utredningar kunnat lösas på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.