• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Beslut

Beslut efter undersökning av Europeiska ombudsmannen finns i denna avdelning för ärenden som avslutats efter den 1 juli 1998. Besluten finns normalt på engelska och på klagomålets språk. 

01/09/2008: O Europeiska ombudsmannen antar en ny beslutsstil.

Beslut från juni 2018