• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

The way in which the European Union Agency for Fundamental Rights handled a request for information from a candidate in a staff selection procedure

Tillgängliga språk :  en
  • Ärende :  664/2018/LM
    Undersökning inledd den 2018-apr-18 - Beslut den 2018-maj-14

The way in which the European Union Agency for Fundamental Rights handled a request for information from a candidate in a staff selection procedure.