• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

The Commissionʹs failure to deal properly with the complainantʹs infringement complaint

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Ärende :  526/2018/DK
    Undersökning inledd den 2018-apr-10 - Beslut den 2018-maj-18

The Commissionʹs failure to deal properly with the complainantʹs infringement complaint.