Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europeiska kommissionen hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar rörande klagomål om förbud mot kortdistansflygningar i Frankrike