Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att bedöma synpunkter på dess avsikt att avsluta ett klagomål om de EU-finansierade projekt som syftade till att återställa ett kustområde i södra Spanien (CHAP(2022)1168)