Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) hanterade ett klagomål avseende ett personalurvalsförfarande på området finansiella regler som är tillämpliga på unionens budget