Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och dess vägran att ge allmänheten tillgång till en anbudsinfordran avseende ett EU-finansierat projekt som var föremål för en utredning