Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kommissionens vägran att ge allmänheten full tillgång till handlingar som rör potentiella intressekonflikter i Tjeckien