Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Il-mod li bih il-Kummissjoni Ewropea applikat il-politika ta’ moderazzjoni fir-rigward ta’ pubblikazzjoni f’forum ta’ diskussjoni fuq l-intranet tal-persunal tagħha