Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Отговорът на Европейската комисия относно искане за публичен достъп до документи във връзка с решение за картела за товарни автомобили