Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Комисията и пропуск да информира жалбоподателя относно състоянието на жалба за нарушение CHAP(2017)01280, австрийско законодателство относно студентските стипендии