• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Gå till mitt online-konto

Rekrytering

Förfarande

Fasta tjänster vid Europeiska ombudsmannens sekretariat tillsätts genom intern förflyttning eller befordran, genom förflyttning eller utstationering av tjänstemän från andra EU institutioner eller organ, eller genom rekrytering från reservlistor som upprättats genom allmänna uttagningsprov organiserade av Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) eller av en institution eller ett organ inom Europeiska unionen.

Tillfälliga tjänster utannonseras internt, för att främja den befintliga personalens karriärutveckling, eller på Europeiska ombudsmannens webbplats. Ombudsmannen informerar vanligen också andra EU-institutioner om sådana tjänster. För profiler som oftare behövs vid ombudsmannens kontor kan ombudsmannen besluta om att offentliggöra en permanent inbjudan för att upprätta en reserv med sökande som kallas till prov och intervjuer när behov uppstår.

Sökande som klarat ett eller flera urvalsförfaranden och som är särskilt intresserade av att arbeta för Europeiska ombudsmannens kansli kan anmäla sitt intresse genom att skicka referensnumret för urvalsförfarandet till ombudsmannens enheten för personal, administration och budget.

Utlysning av ledig tjänst

Följande lediga tjänster utlyses för närvarande av europeiska ombudsmannen:

Tillgängliga språk :  en

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Tillgängliga språk :  en

Two case handlers AD5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Sista ansökningsdag har passerats

Tillgängliga språk :  en

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Sista ansökningsdag har passerats

Tillgängliga språk :  en

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Sista ansökningsdag har passerats

Externa länkar

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) – Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) inrättades den 26 juli 2002. Byråns uppgift är att anordna allmänna uttagningsprov för urval av högt kvalificerad personal till Europeiska unionens institutioner och organ – dvs. Europaparlamentet, rådet, Europeiska kommissionen, EG-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska ombudsmannen. EPSO började sin verksamhet i januari 2003.

Praktikplatser

Bestämmelser

 

Ombudsmannen erbjuder praktikplatser två gånger per år, huvudsakligen till personer med högskoleexamen eller liknande. Praktiken genomförs antingen i Strasbourg eller i Bryssel enligt kansliets behov. Den påbörjas den 1 september och den 1 januari varje år.

Praktikanter vid ombudsmannens kansli måste ha mycket goda kunskaper i engelska. Ansökningarna måste därför inges på engelska. Av samma anledning finns de handlingar som rör ansökan om praktiktjänstgöring endast tillgängliga på engelska.

Inga praktikplatser erbjuds för närvarande.

Externa länkar