• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Övriga rättsmedel

Solvit-nätverket för att hantera gränsöverskridande problem i EU.

För information om nätverket Solvit, se Solvits webbplats.

Rådgivningstjänsten för problem i samband med rörligheten på den europeiska inre marknaden.

För information om Rådgivningstjänsten, se Rådgivningstjänstens webbplats.

Nätverket av europeiska informationscentraler för konsumenter (ECC-nätverket) för råd eller hjälp med problem vid handel över gränserna.

Mer information om Nätverket av europeiska informationscentraler för konsumenter finns på ECC-nätverkets webbplats.

Kommissionens roll när det gäller att tillämpa gemenskapsrätten.

För information om kommissionens roll när det gäller tillämpningen av gemenskapsrätten, se avsnittet ”Tillämpning av EU-lagstiftningen” på kommissionens webbplats.

En annan fråga som gäller EU.

Du kan kontakta Europe Direct för att få allmän information om frågor som gäller Europeiska unionen genom att besöka webbplatsen för Europe Direct eller genom att ringa följande gratisnummer* från vilken plats som helst inom EU: 00800 6 7 8 9 10 11. Du kan också ringa det vanliga numret +32-2-299 96 96 från vilket land som helst i världen (till standardtaxa).

* Vissa mobiltelefonoperatörer ger inte tillgång till 00800-nummer eller tar betalt för sådana samtal. I vissa fall kan samtal från telefonkiosker eller hotell vara avgiftsbelagda.