• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Europeiska ombudsmannanätverket

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Det europeiska nätverket av ombudsmän består av över 95 kontor i 36 europeiska länder. I detta nätverk ingår de nationella och regionala ombudsmännen och liknande organ i Europeiska unionens medlemsstater, kandidatländerna och andra länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Europeiska ombudsmannen och Europaparlamentets utskott för framställningar. De nationella ombudsmännen och liknande organ inom nätverket har alla utsett en särskild kontaktperson som de andra medlemmarna i nätverket kan vända sig till.

Nätverket inrättades 1996 och har stadigt utvecklats till ett kraftfullt samarbetsverktyg för ombudsmän och deras personal, och fungerar som en effektiv mekanism för samordning vid behandling av ärenden. Det är särskilt viktigt för Europeiska ombudsmannen, och gör det möjligt för henne att direkt och effektivt ta itu med klagomål som faller utanför hennes mandat. Erfarenheter och bästa praxis sprids via seminarier och möten, ett regelbundet nyhetsbrev, ett elektroniskt diskussionsforum och en daglig elektronisk nyhetstjänst. Besök av Europeiska ombudsmannen, som organiseras av ombudsmännen i medlemsstaterna och kandidatländerna, har också visat sig mycket effektiva för att utveckla nätverket.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen