• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Nationella ombudsmän i kandidatländerna

  • is
  • mk
  • me
  • tr
  • al
  • rs

Island

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7
IS-150 Reykjavik
Tfn: +354 510 6700
Fax: +354 510 6710
Webbplats: http://www.umbodsmaduralthingis.is

Före detta jugoslaviska republiken Makedonien

Народен правобранител
Macedonia no.19
MK - 1000 Skopje
Tfn: +389 2 3129 351
Fax: +389 2 3129 359
Webbplats: http://www.ombudsman.mk

Montenegro

Crnogorski Ombudsman
Petra Cetinjskog 1A/2
Bulevar Svetog
ME - 81000 Podgorica
Tfn: +382 20 225 395
Fax: +382 20 241 642
Webbplats: http://www.ombudsman.co.me

Turkiet

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4,
TR - Çankaya / Ankara
Tfn: +90 312 465 22 00
Fax: +90 312 465 22 65
Webbplats: http://www.ombudsman.gov.tr

Albanien

Avokati i Popullit
Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana
Tfn: + 355 42 380 300
Fax: + 355 42 380 315
Webbplats: http://www.avokatipopullit.gov.al

Serbien

Protector of Citizens
Deligradska str. 16
RS - 11 000 Belgrade
Tfn: +381 11 206 8100
Fax: +381 11 206 8182
Webbplats: http://www.zastitnik.rs