• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Tal

Strasbourg, den 15 november 2017
Address to European Parliament on Annual Report 2016
Bryssel, den 8 november 2017
Future Europe: What Citizens Need to Know?
Bryssel, den 7 november 2017
Transparency 360 degrees

Årliga rapporter från 2016