Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 147

Odločba v zadevi OI/4/2021/MHZ o tem, kako Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) izpolnjuje svoje obveznosti v zvezi s temeljnimi pravicami in zagotavlja odgovornost v zvezi s svojimi vse večjimi pristojnostmi

Ponedeljek | 18 julij 2022

V tej preiskavi na lastno pobudo je bilo ocenjeno, kako Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) izpolnjuje svoje obveznosti v zvezi s temeljnimi pravicami in preglednostjo v skladu z Uredbo 2019/1896 (uredba o agenciji Frontex), ki je razširila njene pristojnosti.

V okviru preiskave je bilo preučeno, kako agencija Frontex zagotavlja preglednost svojih „operativnih načrtov“, ki opredeljujejo parametre njenih operacij, in kako se odloči za odlog, prekinitev ali neizvedbo dejavnosti zaradi pomislekov glede spoštovanja temeljnih pravic. V okviru preiskave so bili ocenjeni tudi spremljanje spoštovanja temeljnih pravic pri prisilnem vračanju in smernice agencije Frontex za varnostno preverjanje posameznikov brez dokumentov, ki nezakonito prečkajo ali skušajo prečkati zunanjo mejo EU.

Na podlagi preiskave je varuhinja človekovih pravic agenciji Frontex predstavila niz predlogov za povečanje njene odgovornosti. Varuhinja človekovih pravic spodbuja agencijo Frontex, naj bo proaktivno pregledna v zvezi z operativnimi načrti in analizo temeljnih pravic, na podlagi katere njen izvršni direktor sprejme odločitve o izvedbi, odlogu ali prekinitvi operacij. Predlaga, naj agencija Frontex izda posebna navodila „ekipam za preverjanje“, ki opravljajjo razgovore z begunci. Varuhinja človekovih pravic agencijo Frontex tudi spodbuja, naj izboljša spremljanje prisilnih vrnitev, pri katerih vrnjene osebe spremljajo člani njenega osebja, ter zagotovi boljše poročanje o operacijah za spremljanje.

Sklep v zadevi OI/5/2020/MHZ o delovanju pritožbenega mehanizma Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) pri domnevnih kršitvah temeljnih pravic in vlogi uradnika za temeljne pravice

Sreda | 08 junij 2022

Evropska varuhinja človekovih pravic je na lastno pobudo začela preiskavo, da bi preučila, kako Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) obravnava domnevne kršitve temeljnih pravic prek svojega pritožbenega mehanizma, ter obravnavala vlogo in neodvisnost uradnika agencije Frontex za temeljne pravice v zvezi s tem.

Varuhinja je v okviru prejšnje preiskave priporočila vzpostavitev neodvisnega mehanizma za obravnavanje pritožb v zvezi z operacijami agencije Frontex. Pritožbeni mehanizem sta odobrila zakonodajalca EU, delovati pa je začel leta 2016.

Agencija Frontex prek pritožbenega mehanizma obravnava pritožbe posameznikov, ki menijo, da so bile v okviru operacij agencije Frontex kršene njihove temeljne pravice. Naloga uradnika za temeljne pravice je neposredno obravnavati pritožbe v zvezi z ukrepi uslužbencev agencije Frontex in zagotoviti, da ustrezni organi ustrezno obravnavajo pritožbe v zvezi z osebjem nacionalnih organov, ki sodeluje v operacijah agencije Frontex.

Cilj te preiskave je bil oceniti, kako je agencija Frontex izvajala nova pravila v zvezi s pritožbenim mehanizmom in uradnikom za temeljne pravice, ki so začela veljati novembra 2019. Prizadevala si je tudi oceniti splošno učinkovitost pritožbenega mehanizma glede na zaskrbljenost javnosti v zvezi s kršitvami temeljnih pravic v okviru operacij agencije Frontex.

V okviru pritožbenega mehanizma se je od njegove ustanovitve obravnavalo zelo majhno število pritožb, pri čemer doslej ni bilo pritožb v zvezi z ukrepi uslužbencev agencije Frontex. Uradnik za temeljne pravice je v obdobju od leta 2016 do januarja leta 2021 prejel 69 pritožb, od katerih jih je bilo 22 dopustnih. Ker pri operacijah sodelujejo uslužbenci različnih teles, ki so odgovorni različnim organom, potencialni pritožniki morda težko opredelijo domnevne storilce in razumejo, kako in komu lahko prijavijo domnevne kršitve, ter po ustrezni poti zahtevajo pravno varstvo.

V tej preiskavi je varuhinja pregledala tudi pritožbe, ki se obravnavajo v okviru pritožbenega mehanizma, in ugotovila različne možne pomanjkljivosti, zaradi katerih bi lahko posamezniki težje poročali o domnevnih kršitvah temeljnih pravic in zahtevali pravno varstvo. Varuhinja je v okviru preiskave ugotovila tudi zamude agencije Frontex pri izvajanju novih obveznosti v zvezi s pritožbenim mehanizmom in uradnikom za temeljne pravice.

Na podlagi preiskave je agenciji Frontex predstavila vrsto predlogov za izboljšanje dostopnosti pritožbenega mehanizma potencialnim žrtvam kršitev temeljnih pravic ter povečanje odgovornosti v okviru operacij agencije Frontex in vseh vključenih. Med njimi so predlogi o tem, kako potencialnim žrtvam kršitev temeljnih pravic omogočiti, da se seznanijo z možnostmi pravnega varstva, in jim olajšati prijavo incidentov, ter predlogi za izboljšanje načina obravnave pritožb in nadaljnjega ukrepanja v zvezi z njimi.