Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Prikaz rezultatov 1–20 od 819

Odločba o tem, kako je Evropska komisija obravnavala dve pritožbi zaradi kršitev v zvezi z zakonodajo o prostorskem načrtovanju za maloprodajne prostore v Nemčiji (združeni zadevi 2238 in 2249/2021/MHZ)

Petek | 16 december 2022

Pritožnika sta maloprodajni podjetji Ikea in Decathlon, ki sta navedli, da Evropska komisija ni ustrezno obravnavala postopkov za ugotavljanje kršitev zoper Nemčijo v zvezi z zakonodajo o prostorskem načrtovanju in maloprodajnem prostoru. Pritožnika sta oporekala potrebnemu času za izvedbo postopka, saj je bila prvotna pritožba zaradi kršitve vložena leta 2008. Oporekala sta tudi razlikujočim se razlagam, ki jih je za zamudo podala Komisija.

Med preiskavo je varuhinja Komisiji predstavila predhodne ugotovitve, in sicer da je ta nerazumno dolgo (več kot trinajst let) obravnavala začetne upravne faze postopka za ugotavljanje kršitev. Predlagala je, da bi morala Komisija brez odlašanja sprejeti odločitev o naslednji fazi postopka.

V odgovor na ugotovitve varuhinje je Komisija pojasnila razloge, s katerimi je skušala upravičiti potrebni čas, in navedla, da namerava odločitev sprejeti v začetku leta 2023.

Varuhinja je zavzela stališče, da potrebnega časa ni bilo mogoče upravičiti. Preiskavo je zaključila z ugotovitvijo nepravilnosti. Menila je, da priporočilo ne bi bilo smiselno, saj se je Komisija zavezala, da bo odločitev sprejela v prihodnjih mesecih. Komisija bi morala varuhinji ponovno poročati do konca marca 2023.

 

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Sreda | 14 december 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Torek | 06 december 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Odločba o tem, kako je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s predlogom za omejitev svinca v strelivu (zadeva 2124/2021/MIG)

Ponedeljek | 14 november 2022

Zadeva se nanaša na zahtevo za dostop javnosti do dokumentov Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) v zvezi s svincem v strelivu. Agencija je zahtevo obravnavala več kot sedem mesecev in pri tem večkrat podaljšala rok, s čimer je pritožniku preprečila uporabo dokumentov pri pripravi prispevka za javno posvetovanje, ki ga je organizirala druga agencija EU.

Varuhinja človekovih pravic je uvedla preiskavo in ugotovila nepravilnosti pri tem, kako je agencija EFSA obravnavala pritožnikovo zahtevo za dostop, in zlasti pri njenem neupoštevanju rokov, določenih v zakonodaji EU o dostopu javnosti do dokumentov. Priporočila je, naj agencija prekine svojo prakso, da kadar predlaga „pravično rešitev”, predpisane roke ne podaljša prek 30 delovnih dni. Priporočila je še, da bi morala agencija prosilcem že na začetku poslati seznam zahtevanih dokumentov, kadar je zahteva za dostop oblikovana splošno.

Agencija EFSA se je na priporočila varuhinje človekovih pravic odzvala pozitivno ter se zavezala k spremembi svojih pravil in praks za zagotovitev hitre obravnave zahtev za dostop javnosti do dokumentov. Varuhinja je preiskavo zaključila ter pozdravila pozitiven odziv agencije EFSA in ukrepe, ki jih je ta že sprejela ali jih namerava sprejeti za upoštevanje njenih priporočil.