Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 732

Priporočilo o zavrnitvi Evropske komisije, da omogoči dostop javnosti do dokumentov o skladnosti s trajnostnimi merili za biogoriva po direktivi o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (primer 1527/2020/DL)

Ponedeljek | 08 november 2021

Pritožnik, ki dela v sektorju biogoriv, je navedel, da želi te informacije pridobiti za spremljanje mogoče široko razširjene goljufije v sektorju rabljenega olja za kuhanje, ki lahko negativno vpliva na tropske gozdove, biotsko raznovrstnost, podnebje ter sektor zbiranja in recikliranja domačega rabljenega olja v EU.

Pritožnik je zahteval dostop javnosti do seznama vseh držav porekla rabljenega olja za kuhanje za obdobje 2016–2019 skupaj s količinami surovin v obliki rabljenega olja za kuhanje, zbranih po posameznih državah v posameznih letih, kakor izhaja iz poročil, ki jih je Evropska komisija prejela od prostovoljnih sistemov certificiranja za trajnostnost biogoriv v skladu z direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

Komisija je povedala, da ni imela dokumentov, ki bi ustrezali pritožnikovi zahtevi.

Evropska varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je imela Komisija podrobne informacije o državah porekla in količinah zbranega rabljenega olja za kuhanje. Navedene informacije niso bile vsebovane v enem dokumentu, temveč razpršene po več dokumentih. Ker je pritožnik želel pridobiti zahtevane informacije, tudi če niso bile zbrane v enem dokumentu, je evropska varuhinja človekovih pravic Komisiji predlagala, naj pregleda dokumente, ki jih ima in ki vsebujejo te informacije, z namenom njihovega razkritja.

Komisija ni sprejela tega predloga rešitve.

Evropska varuhinja človekovih pravic je zaskrbljena zaradi odgovora Komisije in razočarana nad njim. Namesto da bi izkoristila priložnost in zagotovila pritožnikovo temeljno pravico dostopa do dokumentov, je Komisija ponovila, da nima nobenih dokumentov, ki bi ustrezali pritožnikovi zahtevi, in zavrnila pregled zahtevanih dokumentov. Evropska varuhinja človekovih pravic meni, da odgovor Komisije žal kaže na namerno in nerazložljivo odločitev, da se zavrne rešitev tega primera. To je zlasti zaskrbljujoče ob pomislekih okoljskega vpliva uvoza rabljenega olja za kuhanje v EU, ki se pojavljajo v zadnjih letih.

Posledično je evropska varuhinja človekovih pravic sklenila, da je s Komisijino zavrnitvijo pregleda dokumentov prišlo do nepravilnosti. Podala je ustrezno priporočilo.