Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 76

Odločba o preiskavi na lastno pobudo o tem, kako Evropska komisija spremlja uporabo sredstev EU za spodbujanje pravice invalidov in starejših do samostojnega življenja (primer OI/2/2021/MHZ)

Sreda | 27 april 2022

Preiskava se je nanašala na to, kako Evropska komisija spremlja porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v državah članicah za spodbujanje pravice invalidov in starejših do samostojnega življenja ter njihovega vključevanja v skupnost (deinstitucionalizacija), in ali Komisija izvaja sankcije, če temu ni tako.

Varuhinja človekovih pravic je med preiskavo prejela prispevke nacionalnih varuhov človekovih pravic in organizacij civilne družbe.

Ugotovila je, da bi Komisija lahko zagotovila jasnejše smernice o potrebi po spodbujanju deinstitucionalizacije v okviru uporabe sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Menila je tudi, da bi Komisija lahko sprejela ukrepe za boljše spremljanje dejavnosti, financiranih v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, in da bi morala sprejeti proaktivnejši pristop k izvrševanju, zlasti kadar obstajajo pomisleki, da so dejavnosti, ki so financirane v okviru zadevnih skladov, v nasprotju z obveznostjo spodbujanja deinstitucionalizacije. Poleg tega je opozorila, da je potrebna pozornost zlasti v zvezi s sredstvi, uporabljenimi v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

Varuhinja človekovih pravic je zaključila preiskavo in podala deset predlogov, namenjenih izboljšanju smernic Komisije in postopka spremljanja. Poudarila je, da mora Komisija zaradi dodatnih programov financiranja, vzpostavljenih v odgovor na pandemijo covida-19, in nedavnih sprememb veljavnih pravil hitro ukrepati.

Varuhinja človekovih pravic bo v prihodnje morda znova obravnavala to vprašanje in ocenila napredek.

Decision on how the European Commission changed the sickness and accident insurance policy for Conference Interpreting Agents (552/2021/MMO)

Petek | 15 oktober 2021

The case concerned a new insurance policy that the European Commission concluded with a private insurance company to provide accident and sickness insurance for Conference Interpreting Agents (ACIs).

The complainant is a former ACI who considered that the conditions of the new insurance policy were very disadvantageous compared to the previous policy, and that it discriminated against certain ACIs.

During the inquiry, it became clear that the complainant would be less disadvantaged than he had feared. The Ombudsman found that the Commission’s explanations for the changes in the policy are convincing and reasonable. The inquiry also uncovered no evidence that would call into question the procedure leading to the new insurance contract, which included consultation with the international interpreters’ association.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration by the Commission.