Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 86

Priporočilo o načinu, na katerega je Evropska obrambna agencija obravnavala prijave svojega nekdanjega izvršnega direktorja na vodilne položaje pri družbi Airbus (OI/3/2021/KR)

Torek | 13 julij 2021

Evropska varuhinja človekovih pravic je na lastno pobudo opravila preiskavo odločitve Evropske obrambne agencije, da svojemu nekdanjemu izvršnemu direktorju dovoli zasedbo dveh vodilnih položajev pri Airbusu, družbi iz letalske in vesoljske industrije.

Evropska varuhinja človekovih pravic je v okviru preiskave tudi preverila, kako je Evropska obrambna agencija ravnala ob dejstvu, da je nekdanji izvršni direktor zasedel svoja nova položaja, preden mu je Evropska obrambna agencija to dovolila, kar je kršitev kadrovskih predpisov Evropske obrambne agencije.

Evropska varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da so bili pogoji, naloženi nekdanjemu izvršnemu direktorju Evropske obrambne agencije v njenem sklepu o dovoljenju, pomanjkljivi glede na tveganja ter da jih ni bilo mogoče spremljati in uveljaviti. Poleg tega so bile pomanjkljivosti tudi pri načinu, na katerega je Evropska obrambna agencija ocenila tveganje za nasprotje interesov.

Evropska obrambna agencija bi namesto tega morala uporabiti strožje pogoje in nekdanjemu izvršnemu direktorju prepovedati zasedbo položaja, ki je povzročila največje tveganje za nasprotje s pravnim interesom Evropske obrambne agencije. Ker tega ni storila, je pri Evropski obrambni agenciji prišlo do nepravilnosti.

Evropska varuhinja človekovih pravic je na podlagi teh ugotovitev izdala naslednji priporočili:

(i) Evropska obrambna agencija naj v prihodnje višjim zaposlenim po prenehanju njihovega mandata prepove zasedbo položajev, pri katerih gre za očitno nasprotje s pravnimi interesi Evropske obrambne agencije;

(ii) Evropska obrambna agencija naj določi merila za prepoved takih premikov, da se višjim zaposlenim pošlje jasno sporočilo. Kandidati za višja delovna mesta pri Evropski obrambni agenciji bi morali biti o teh merilih obveščeni ob prijavi na delovno mesto.

Odločba v zadevi 2168/2019/KR o odločitvi Evropskega bančnega organa, da odobri zahtevo svojega izvršnega direktorja, da postane glavni izvršni direktor skupine za finančno lobiranje

Sreda | 18 november 2020

Zadeva se je nanašala na odločitev Evropskega bančnega organa (EBA), da svojemu izvršnemu direktorju dovoli, da zasede položaj glavnega izvršnega direktorja lobistične skupine.

Evropska varuhinja človekovih pravic je odkrila dva primera nepravilnosti in podala tri priporočila, da bi se izognili podobnim težavam v prihodnosti.

Prvič, organ EBA bi moral, kjer je to potrebno, uporabiti možnost, da višjim uslužbencem prepove, da po izteku svojega mandata zasedejo določene položaje. Vsaka takšna prepoved bi morala biti časovno omejena, na primer na dve leti.

Drugič, organ EBA bi moral določiti merila glede tega, v katerih primerih bo takšne poteze v prihodnosti prepovedal, da se višjim uslužbencem zagotovi jasnost. Kandidati za višje položaje pri organu EBA bi morali biti o teh merilih obveščeni ob prijavi na delovno mesto.

Tretjič, organ EBA bi moral vzpostaviti notranje postopke, v skladu s katerimi se uslužbencu takoj, ko je znano, da se ta seli na drugo delovno mesto, odvzame dostop do zaupnih informacij.

Evropska varuhinja človekovih pravic je preiskavo zaključila, potem ko je organ EBA sprejel njena priporočila in ukrepe za njihovo izvajanje.

Evropska varuhinja človekovih pravic je prepričana, da bodo politike, ki jih je uvedel organ EBA, pripomogle k preprečevanju škodljivega pojava vrtljivih vrat v prihodnosti. Druge institucije in agencije EU bi se morale pri reviziji svojih pravil opirati na te nove varovalne ukrepe organa EBA.