Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Iskanje po besedilu

Vrsta dokumenta

Zadevna institucija ali organ

Postopek zaključen kot

Št. primera

Jezikovne različice

Datumski razpon

Ključne besede

Neustrezna obravnava vprašanj navzkrižja interesov

Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 182

Odločba evropske varuhinje človekovih pravic v skupni preiskavi 853/2020/KR o odločitvi Evropske komisije, da družbi BlackRock Investment Management odda naročilo za izvedbo študije o vključevanju okoljskih, socialnih in upravljavskih ciljev v bančna pravila EU

Ponedeljek | 23 november 2020

Zadeva se nanaša na odločitev Evropske komisije, da družbi BlackRock Investment Management odda naročilo za izvedbo študije o vključevanju okoljskih, socialnih in upravljavskih ciljev v bančna pravila EU. Evropska varuhinja človekovih pravic je po prejemu pritožb poslancev Evropskega parlamenta in koalicije organizacij civilne družbe začela preiskavo. V okviru preiskave je bilo ocenjeno, kako je Komisija ovrednotila ponudbo družbe v okviru razpisa za zbiranje ponudb za izvedbo študije.

Evropska varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da ponudba družbe vzbuja pomisleke. Prvič, če ima ponudnik neposreden ali posreden finančni interes v zvezi z dinamiko na določenem trgu, ker v zadevni trg vlaga ali na njem upravlja naložbe, obstaja jasno tveganje, da lahko ti interesi vplivajo na izid njegovega dela, ki utegne biti takšen, da bo njemu v prid. To velja za zadevno družbo. Drugič, zaradi ponderja, ki ga je Komisija uporabila pri vrednotenju, je nizka cena, ki jo je ponudila družba, optimizirala njene možnosti za sklenitev naročila. Dodelitev naročila tej družbi lahko slednji omogoči vpogled v naložbeno področje in uveljavitev njenega vpliva na njem, ki postaja čedalje obsežnejše in pomembnejše za njene stranke in s tem za samo družbo.

Evropska varuhinja človekovih pravic se strinja, da obstajajo upravičeni pomisleki glede tveganja navzkrižja interesov, kar bi lahko negativno vplivalo na izvajanje naročila, saj ima družba očiten interes na področju oblikovanja prihodnjih predpisov EU, ki bodo vplivali nanjo in na njene stranke. Sklenila je, da bi morala biti Komisija strožja in upoštevati širšo perspektivo, ko je v skladu s pravili preverjala, ali je družba v navzkrižju interesov, ki bi lahko negativno vplivali na njeno sposobnost za izvajanje naročila. Vendar dejstvo, da tega ni storila, ne pomeni izpolnitve minimalnega praga za razglasitev nepravilnosti glede na omejitve pravil EU o oddaji naročil v takih primerih za uslužbence Komisije, ki oddajo naročilo.

Varuhinja človekovih pravic predlaga, naj Komisija posodobi svoje smernice za postopke javnih naročil za pogodbe o storitvah, povezanih s politiko, in uslužbencem pojasni, kdaj je treba ponudnike zaradi navzkrižja interesov, ki lahko negativno vplivajo na izvajanje naročila, izključiti. Varuhinja človekovih pravic tudi predlaga, da Komisija razmisli, ali je potrebna tudi posebna posodobitev veljavnih pravil, da bi bila ustreznejša glede na trenutne politične ambicije EU. EU načrtuje obdobje porabe in naložb, kakršnega še ni bilo doslej in ki bo neizogibno vključevalo pomembne povezave z zasebnim sektorjem.

Ta odločba bo posredovana tudi zakonodajalcem EU. Zakonodajalci se morajo dogovoriti o pravni podlagi za zeleni prehod, vključno z ustreznim načinom vpliva na njegov razvoj in uvajanje.

Odločba v zadevi 2168/2019/KR o odločitvi Evropskega bančnega organa, da odobri zahtevo svojega izvršnega direktorja, da postane glavni izvršni direktor skupine za finančno lobiranje

Sreda | 18 november 2020

Zadeva se je nanašala na odločitev Evropskega bančnega organa (EBA), da svojemu izvršnemu direktorju dovoli, da zasede položaj glavnega izvršnega direktorja lobistične skupine.

Evropska varuhinja človekovih pravic je odkrila dva primera nepravilnosti in podala tri priporočila, da bi se izognili podobnim težavam v prihodnosti.

Prvič, organ EBA bi moral, kjer je to potrebno, uporabiti možnost, da višjim uslužbencem prepove, da po izteku svojega mandata zasedejo določene položaje. Vsaka takšna prepoved bi morala biti časovno omejena, na primer na dve leti.

Drugič, organ EBA bi moral določiti merila glede tega, v katerih primerih bo takšne poteze v prihodnosti prepovedal, da se višjim uslužbencem zagotovi jasnost. Kandidati za višje položaje pri organu EBA bi morali biti o teh merilih obveščeni ob prijavi na delovno mesto.

Tretjič, organ EBA bi moral vzpostaviti notranje postopke, v skladu s katerimi se uslužbencu takoj, ko je znano, da se ta seli na drugo delovno mesto, odvzame dostop do zaupnih informacij.

Evropska varuhinja človekovih pravic je preiskavo zaključila, potem ko je organ EBA sprejel njena priporočila in ukrepe za njihovo izvajanje.

Evropska varuhinja človekovih pravic je prepričana, da bodo politike, ki jih je uvedel organ EBA, pripomogle k preprečevanju škodljivega pojava vrtljivih vrat v prihodnosti. Druge institucije in agencije EU bi se morale pri reviziji svojih pravil opirati na te nove varovalne ukrepe organa EBA.

 

Decision in case 171/2019/NH on how the European External Action Service dealt with a request for whistleblower protection and a recruitment procedure in an EU mission

Ponedeljek | 19 oktober 2020

The complainant was a staff member in an EU civilian mission who reported what he considered to be corrupt practices at the European External Action Service (EEAS). He asked the EEAS to protect him as a whistleblower, but the EEAS did not reply. The complainant became concerned that the EEAS advertised his post and carried out the selection procedure as a measure of retaliation against him. He appealed against the outcome of the selection procedure but the EEAS did not reply.

In the course of the Ombudsman’s inquiry, the EEAS replied to the complainant’s appeal and his request for whistleblower protection.

The Ombudsman also inquired into the complainant’s concern about retaliation and found no evidence of retaliation regarding the way in which the EEAS had carried out the selection procedure. She thus closed the case with a finding of no maladministration.