Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 128

Recommendation on how the European Defence Agency handled the applications of its former Chief Executive to take on senior positions at Airbus (OI/3/2021/KR)

Četrtek | 15 julij 2021

The Ombudsman conducted an inquiry on her own initiative into the decision of the European Defence Authority (EDA) to allow its former Chief Executive to take up two senior positions with Airbus, an aerospace company.

The Ombudsman’s inquiry also looked into how the EDA dealt with the fact that the former Chief Executive took up his new positions before the EDA had authorised him to do so, which is a breach of the EDA’s Staff Regulations.

The Ombudsman found that the conditions imposed on the former Chief Executive by the EDA in its authorising decision were insufficient when measured against the risks, and could not be monitored and enforced. There were also shortcomings in how the EDA assessed the risk of conflicts of interest.

The EDA should have instead applied stronger conditions and forbidden the former Chief Executive from taking up the position which gave rise to the greatest risk of conflict with the EDA’s legitimate interest. Not doing so amounted to maladministration by the EDA.

Based on these findings, the Ombudsman issued two recommendations:

(i) In future, the EDA should forbid its senior staff from taking up positions after their term of office where a clear conflict of interest arises with the legitimate interests of the EDA;

(ii) The EDA should set out the criteria for forbidding such moves, in order to give clarity to senior staff. Applicants for senior EDA posts should be informed of the criteria when they apply.

Odločba v zadevi 1416/2019/VB glede tega, da je Evropska komisija projekt gradnje plinskega terminala na Hrvaškem vključila na seznam projektov skupnega interesa – čezmejnih projektov energetske infrastrukture – in nato sklenila, da temu projektu nameni sredstva EU

Sreda | 16 december 2020

Primer se je nanašal na projekt gradnje plavajočega terminala za utekočinjeni zemeljski plin na hrvaškem otoku. Pritožniki so bili zaskrbljeni, da je Evropska komisija projekt uvrstila na seznam projektov skupnega interesa – čezmejnih projektov energetske infrastrukture – in mu dodelila sredstva EU v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Pritožniki so menili, da projekt ne izpolnjuje ustreznih meril za vključitev na seznam projektov skupnega interesa in prejem sredstev EU.

Evropska varuhinja človekovih pravic je zadevo proučila in ni odkrila ničesar, kar bi nakazovalo, da je Komisija storila očitno napako pri presoji, ko je projekt vključila na seznam projektov skupnega interesa in mu dodelila sredstva EU. Ker je Komisija zdaj podala jasna pojasnila o argumentih pritožnikov, evropska varuhinja človekovih pravic ugotavlja, da nadaljnje preiskave v zvezi s to pritožbo niso upravičene.

Odločba v zadevi 2168/2019/KR o odločitvi Evropskega bančnega organa, da odobri zahtevo svojega izvršnega direktorja, da postane glavni izvršni direktor skupine za finančno lobiranje

Sreda | 18 november 2020

Zadeva se je nanašala na odločitev Evropskega bančnega organa (EBA), da svojemu izvršnemu direktorju dovoli, da zasede položaj glavnega izvršnega direktorja lobistične skupine.

Evropska varuhinja človekovih pravic je odkrila dva primera nepravilnosti in podala tri priporočila, da bi se izognili podobnim težavam v prihodnosti.

Prvič, organ EBA bi moral, kjer je to potrebno, uporabiti možnost, da višjim uslužbencem prepove, da po izteku svojega mandata zasedejo določene položaje. Vsaka takšna prepoved bi morala biti časovno omejena, na primer na dve leti.

Drugič, organ EBA bi moral določiti merila glede tega, v katerih primerih bo takšne poteze v prihodnosti prepovedal, da se višjim uslužbencem zagotovi jasnost. Kandidati za višje položaje pri organu EBA bi morali biti o teh merilih obveščeni ob prijavi na delovno mesto.

Tretjič, organ EBA bi moral vzpostaviti notranje postopke, v skladu s katerimi se uslužbencu takoj, ko je znano, da se ta seli na drugo delovno mesto, odvzame dostop do zaupnih informacij.

Evropska varuhinja človekovih pravic je preiskavo zaključila, potem ko je organ EBA sprejel njena priporočila in ukrepe za njihovo izvajanje.

Evropska varuhinja človekovih pravic je prepričana, da bodo politike, ki jih je uvedel organ EBA, pripomogle k preprečevanju škodljivega pojava vrtljivih vrat v prihodnosti. Druge institucije in agencije EU bi se morale pri reviziji svojih pravil opirati na te nove varovalne ukrepe organa EBA.