Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 668

Decision on how the European Parliament dealt with a contractual issue with a conference interpreter (joint cases 1643/2022/TM and 2036/2022/TM)

Četrtek | 04 maj 2023

The complainant is a freelance interpreter who raised concerns about how the European Parliament complied with its contractual obligations in relation to the provision of remote interpretation services to the European Parliament during the COVID-19 pandemic.

The Ombudsman took the view that the Parliament had provided reasonable explanations for its position and closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Commission dealt with complaints that Spain is in breach of EU law concerning fixed-term employment contracts (case 1813/2022/PGP)

Četrtek | 20 april 2023

The case concerned information provided by the European Commission about the status of two infringement complaints.

The Ombudsman found that the Commission could have provided more comprehensive information about the status of one of the complaints, notably in relation to the ongoing ‘multiple complaints procedure’ covering some of the issues raised in that complaint. However, it dealt with the complaints in a reasonable manner.

The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Odločba o zadevah v zvezi s tem, kako Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) komunicira z državljani glede svojega dostopa do portala dokumentov (združeni zadevi 1261/2020 in 1361/2020)

Četrtek | 15 december 2022

Zadeva se je nanašala predvsem na odločitev Frontexa, da po elektronski pošti ne bo več komunicirala s posamezniki, ki zahtevajo javni dostop do dokumentov. Frontex od vložnikov zahtev zahteva, da uporabljajo njegov portal za spletni dostop. S tem nastajajo težave za vložnike, ki bi jih bilo mogoče enostavno preprečiti, pa tudi za spletne platforme za preglednost, ki so jih vzpostavile organizacije civilne družbe v podporo cilju EU za čim bolj javno delovanje.

Varuhinja ni mogla najti utemeljitve za Frontexovo odločitev. Izdala je priporočilo, da bi moral Frontex vložnikom omogočiti komunikacijo z njim po elektronski pošti, ne da bi bi pri tem morali uporabiti trenutni portala za dostop do dokumentov. Dodatno je zaprosila, naj se Frontex seznani z dobro prakso, ki jo je Evropska komisija v tej zvezi določila za svoj novi portal za dostop javnosti do dokumentov, ter naj to dobro prakso čim prej začne upoštevati.

Nadalje je predlagala, da bi moral nameniti posebna sredstva, potrebna za obravnavo velikega števila zahtev za dostop, ki jih bo v prihodnosti verjetno redno prejemal. Predlagala je še, da bi moral pripraviti podroben priročnik o svojih načinih obravnave zahtev za dostop javnosti in ga tudi objaviti.

Frontex je priporočilo varuhinje, naj vložnikom dovoli komunikacijo z njim po elektronski pošti, zavrnil. Prav tako se ni vsebinsko odzval na predlog, naj se seznani z zadevno dobro prakso Evropske komisije in jo začne izvajati.

Evropska varuhinja človekovih pravic preiskavo zaključuje z ugotovitvijo nepravilnosti.

Kar zadeva druge predloge varuhinje, je Frontex navedel, da je pred kratkim uvedel dodatno delovno mesto s polovičnim časom za obravnavo zahtev za dostop javnosti do dokumentov, in napovedal, da bo pripravil priročnik, ki ga je predlagala varuhinja. V začetku preiskave je Frontex upošteval predloge varuhinje, naj dopolni svojo izjavo o avtorskih pravicah in dokumente v okviru svojega javnega dostopa da na voljo za dve leti. Strinjal se je tudi z uvedbo namenskega elektronskega naslova za pošiljanje pritožb.