Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Iskanje po besedilu

Vrsta dokumenta

Zadevna institucija ali organ

Postopek zaključen kot

Št. primera

Jezikovne različice

Datumski razpon

Ključne besede

Druge institucionalne zadeve

Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 567

Odločba v strateški preiskavi OI/4/2020/TE o preglednosti sprejemanja odločitev v Svetu EU med pandemijo covida-19

Sreda | 24 marec 2021

Varuhinja človekovih pravic je na svojo pobudo začela „strateško preiskavo“ o preglednosti sprejemanja odločitev v Svetu EU med pandemijo covida-19. V skladu s Pogodbama morajo institucije EU, vključno s Svetom, delovati javno. V skladu z njima se zlasti zahteva, da Svet zaseda javno, ko razpravlja in glasuje o osnutku zakonodajnih aktov.

Svet je moral zaradi pandemije covida-19 ter težav zaradi omejitve potovanj in zbiranja prilagoditi svoje operativne postopke in postopke odločanja za zagotovitev institucionalne kontinuitete. V ta namen se je odločil za začasno odstopanje od svojega poslovnika. Poleg organiziranja sej na daljavo in drugih sprememb Svet zdaj večino odločitev sprejme po „pisnem postopku“.

Varuhinja človekovih pravic je ocenila, kako Svet v izjemnih okoliščinah zaradi pandemije covida-19 izpolnjuje zahteve, da mora delovati javno.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da nacionalni ministri prek videokonferenc obravnavajo zakonodajne in nezakonodajne zadeve, ki se nato sprejmejo po pisnem postopku. Na začetku pandemije covida-19 ti sestanki na daljavo niso bili javni, o njih pa je bilo objavljenih zelo malo informacij, kar je bilo obžalovanja vredno. Julija 2020 pa je Svet spremenil svojo prakso. Nekatere sestanke ministrov na daljavo je začel prenašati v živo prek spleta in objavljati zadevno dokumentacijo. Varuhinja človekovih pravic pozdravlja to pomembno spremembo. Svetu predlaga, naj objavi dokumentacijo v zvezi z vsemi ministrskimi videokonferencami, ki so potekale na začetku pandemije covida-19, med marcem in junijem 2020.

Varuhinja človekovih pravic je tudi ugotovila, da na začetku njene preiskave javnosti ni bilo na voljo nobenih informacij o tem, kako so pripravljalna telesa Sveta brez osebnih sestankov še naprej obravnavala zakonodajne in nezakonodajne zadeve. Ker se je pandemija covida-19 nadaljevala, je Svet sprejel ukrepe za zagotovitev večje preglednosti teh sestankov nacionalnih javnih uslužbencev na daljavo, zlasti z objavljanjem dnevnih redov pred takimi sestanki. Varuhinja človekovih pravic pozdravlja sprejete ukrepe, vendar meni, da bi bilo mogoče storiti več, zato navaja tri dodatne predloge za izboljšanje.

Odločba v zadevi 1094/2020/DL o tem, kako Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije zagotavlja preglednost informacij o evropskih političnih strankah in fundacijah

Ponedeljek | 25 januar 2021

Zadeva se je nanašala na to, kako Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije izpolnjuje zahteve glede preglednosti, zlasti obveznosti glede razkritja in objave. Pritožnik je menil, da Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije informacij v zvezi z evropskimi političnimi strankami in fundacijami ni objavil na popoln, ažuren in uporabniku prijazen način.

Med preiskavo, ki jo je vodila evropska varuhinja človekovih pravic, se je Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije zavezal k izvedbi sprememb, namenjenih obravnavi nekaterih vprašanj, navedenih v pritožbi, in sicer je na primer vključil povezave do ustreznih informacij na spletnem mestu Evropskega parlamenta, na svojem spletnem mestu vstavil razdelke, namenjene zagotovitvi manjkajočih informacij, in pripravil predlogo za usklajeno pridobivanje informacij od evropskih političnih strank. Evropska varuhinja človekovih pravic se je tako odločila, da zadevo zaključi, saj nadaljnje preiskave niso bile upravičene.

Vendar pa je varuhinja človekovih pravic menila, da bi lahko Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije dodatno izboljšal svoje spletno mesto za zagotovitev, da so zagotovljene informacije jasne, popolne in primerljive ter da jih je mogoče pridobiti. Zato je podala tri predloge za izboljšave in zaprosila Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, naj poroča v roku šestih mesecev.