Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Iskanje po besedilu

Vrsta dokumenta

Zadevna institucija ali organ

Postopek zaključen kot

Št. primera

Jezikovne različice

Datumski razpon

Ključne besede

Druge institucionalne zadeve

Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 553

Sklep v zadevi 652/2020/MIG o odločitvi Evropske komisije, da zavrne dostop javnosti do korespondence z vlado Združenega kraljestva, ki se nanaša na imenovanja kandidata za komisarja

Ponedeljek | 28 september 2020

Zadeva se je nanašala na zahtevo za dostop javnosti do štirih dopisov, ki jih je Evropska komisija izmenjala z vlado Združenega kraljestva, ker Združeno kraljestvo po evropskih volitvah ni imenovalo kandidata za komisarja. Komisija je zavrnila dostop z utemeljitvijo, da v zvezi s to zadevo zoper Združeno kraljestvo poteka postopek za ugotavljanje kršitve.

Evropska varuhinja človekovih pravic je predlagala rešitev, da Komisija glede na spremenjene okoliščine odobri dostop do zadevnih dokumentov, saj je Združeno kraljestvo izstopilo iz EU. Komisija je sprejela predlog evropske varuhinje človekovih pravic in zadeva je bila zaključena kot razrešena.