Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 637

Odločba o odločitvi Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), da zavrne dostop javnosti do integriranega metodološkega okvira evropskega mirovnega instrumenta (zadeva 124/2022/NH)

Torek | 28 junij 2022

Zadeva se je nanašala na zahtevo za dostop javnosti do dokumentov Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), ki so se nanašali na metodološki okvir za ukrepe pomoči v okviru evropskega mirovnega instrumenta. ESZD je zavrnila razkritje dokumentov z utemeljitvijo, da bi razkritje dokumentov oslabilo varstvo javnega interesa glede obrambnih in vojaških zadev ter mednarodne odnose držav članic EU.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je bila odločitev ESZD, da zavrne dostop javnosti, utemeljena in da jo je pritožniku dovolj natančno obrazložila. Zato je ob ugotovitvi, da ni bilo nepravilnosti, zaključila preiskavo.

Odločba o tem, ali je varuhinja človekovih pravic lahko izvedla preiskavo o tem, kako je Sodišče Evropske unije obravnavalo pomisleke glede spoštovanja svojega kodeksa ravnanja za člane Sodišča (zadeva 1072/2021/NH)

Ponedeljek | 27 junij 2022

Zadeva se je nanašala na javne pripombe generalnega pravobranilca Sodišča Evropske unije (Sodišče EU) v zvezi z osnutkom akta EU o digitalnih trgih, ko je bil zakonodajni postopek v teku. Pritožnica, organizacija za varstvo potrošnikov, je menila, da Sodišče EU te morebitne kršitve svojega kodeksa ravnanja ni ustrezno obravnavalo.

Varuhinja človekovih pravic je Sodišču Evropske unije postavila več vprašanj. Sodišče EU je trdilo, da varuhinja človekovih pravic nima pooblastil za preiskavo v zvezi s pritožbo, ker se ta nanaša na sodno funkcijo Sodišča.

Stališče varuhinje človekovih pravic glede svojih pooblastil se je razlikovalo od stališča Sodišča EU. Ker nadaljnje preiskave ne bi bile smiselne, je varuhinja človekovih pravic zadevo zaključila.

Recommendation on issues related to how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) communicates with citizens in relation to its access to documents portal (Joined Cases 1261/2020 and 1361/2020)

Torek | 21 junij 2022

The case concerned primarily Frontex’s decision not to communicate any more by email with applicants who request public access to documents. Frontex obliges citizens to use its online access portal. This causes a number of unnecessary problems for individual applicants as well as for transparency platforms that civil society organisations have set up to help further the EU’s aim of working as openly as possible. 

The Ombudsman could not find justifications for Frontex’s decision. She therefore issues a recommendation that Frontex should allow applicants to communicate with it by email, in full and without resort to its current access to documents portal.

The Ombudsman moreover suggests that Frontex should dedicate the resources that are required for handling the large number of access requests that it is likely to receive on a regular basis going forward.