Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Iskanje po besedilu

Vrsta dokumenta

Zadevna institucija ali organ

Postopek zaključen kot

Št. primera

Jezikovne različice

Datumski razpon

Ključne besede

Trgovina

Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 55

Odločba v zadevi 1991/2019/KR o ravnanju Evropske komisije v okviru ocenjevanja trajnostnosti projektov plinske infrastrukture z obstoječega seznama projektov skupnega interesa

Torek | 17 november 2020

Zadeva se je nanašala na vključitev projektov plinske infrastrukture na seznam projektov skupnega interesa EU za leto 2019. Gre za čezmejne projekte energetske infrastrukture, ki bi morali prispevati k doseganju ciljev energetske in podnebne politike EU. Pritožnik je izrazil pomislek, da trajnostnost projektov plinske infrastrukture s seznama projektov skupnega interesa ni bila zadovoljivo in ustrezno ocenjena.

Komisija je že potrdila, da ocenjevanje trajnostnosti kandidatnih projektov plinske infrastrukture zaradi pomanjkanja podatkov in neustreznih metodologij ni bilo optimalno. Med preiskavo je Komisija evropsko varuhinjo človekovih pravic obvestila, da posodablja merilo, ki se uporablja za ocenjevanje trajnostnosti projektov, ki so kandidati za uvrstitev na naslednji seznam projektov skupnega interesa, ki ga bo sestavila leta 2021.

Ta posodobitev naj bi med drugim omogočala, da se pri oceni projektov upoštevajo ravnovesje CO2 in metana ter vplivi na učinkovitost. Kazalnik naj bi odražal pričakovani vpliv infrastrukture na splošno intenzivnost sproščanja toplogrednih plinov pri proizvodnji energije v določeni državi članici EU in emisije, povezane z delovanjem same infrastrukture.

Evropska varuhinja človekovih pravic pozdravlja dejstvo, da bo Komisija merilo posodobila, preden bo sprejeta odločitev o naslednjem seznamu projektov skupnega interesa. Naslednji seznam projektov skupnega interesa bo predvidoma sprejet v zadnjem četrtletju leta 2021.

Glede na cilje EU na področju podnebnih sprememb in trajnostnosti je obžalovanja vredno, da so bili projekti plinske infrastrukture na prejšnje sezname projektov skupnega interesa uvrščeni, ne da bi bila njihova trajnostnost pravilno ocenjena. To je pomenilo, da jih ni bilo mogoče razvrstiti v skladu z njihovo stopnjo trajnostnosti. Vendar Komisija sprejema potrebne ukrepe, zato nadaljnje preiskave evropske varuhinje človekovih pravic v tem trenutku niso upravičene.

Odločba v zadevi 924/2020/TE o tem, kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za začasno prekinitev protidampinške preiskave med koronavirusno krizo

Torek | 20 oktober 2020

Pritožba se je nanašala na zavrnitev Evropske komisije, da začasno prekine protidampinško preiskavo uvozov kitajskih izdelkov iz aluminija ali – kot druga možnost – italijanskemu uvozniku da na voljo več časa za odgovor na zahteve po informacijah, ki mu jih je poslala Komisija.

Evropska varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je Komisija že podaljšala roke, da bi upoštevala izzive, ki jih predstavlja koronavirusna kriza. Dodatno podaljšanje rokov bi lahko Komisiji onemogočilo, da izpolni svoje obveznosti glede zaključka protidampinške preiskave v predpisanih rokih, ki so zanjo zavezujoči. Varuhinja človekovih pravic je zato ugotovila, da je Komisija ravnala razumno, in zadevo zaključila z ugotovitvijo, da ni bilo nepravilnosti.

Decision in case 231/2019/TE on the European Commission's refusal to give access to the initial version of an anti-dumping complaint

Torek | 14 julij 2020

The case concerned the European Commission's refusal to give a Russian chemicals exporter a copy of an initial version of a complaint alleging that it and other companies were involved in illegal ‘dumping’ of mixtures of urea and ammonium nitrate into the EU. The Commission had given the complainant a copy of a consolidated non-confidential version of the complaint. However, the complainant argued that the refusal to give it a copy of the initial non-consolidated version of the complaint infringed its rights of defence.

The Ombudsman inquired into the issue and found that there was no breach of the complainant’s rights of defence. She also noted that, consistent with the Basic Anti-dumping Regulation, the complainant had been given access to a complete version of the complaint, containing all the information in the initial complaint, along with the information subsequently gathered by the Commission up until the moment the Commission initiated its investigation. There was therefore no maladministration by the Commission.

The Ombudsman notes that the present case has generated a degree of mistrust between the Commission and the complainant. As the entire content of the initial version of the complaint was also contained in the version provided to the complainant, releasing the initial version of the complaint could not have resulted in any confidential information being released. The Commission would thus not have infringed any rules by disclosing the initial version of the complaint to the complainant when requested. Such a simple step would have avoided a drawn-out and unnecessary dispute. The Ombudsman invites the Commission to consider disclosing such material in future, similar cases.