Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Prikaz rezultatov 1–20 od 88

Odločba o zavrnitvi Sveta EU, da javnosti omogoči dostop do dokumentov v zvezi s tekočimi pogajanji o obdavčitvi digitalnih storitev (primer 1703/2021/AMF)

Ponedeljek | 30 maj 2022

Pritožnik je zahteval dostop javnosti do dokumentov v zvezi s tekočimi pogajanji Sveta o zakonodajnem predlogu o obdavčitvi digitalnih storitev. Svet je ugotovil, da se pritožnikova zahteva nanaša na 53 dokumentov. Popoln dostop je omogočil do 24 dokumentov, dostop do 10 dokumentov je v celoti zavrnil, do preostalih dokumentov pa je omogočil delni dostop. Svet je zatrjeval, da zavrnitev razkritja teh dokumentov upravičuje potreba po varovanju mednarodnih odnosov, finančne, denarne in ekonomske politike EU ali držav članic ter lastnega postopka odločanja.

Pritožnik ni bil zadovoljen z odločitvijo Sveta, da v celoti zavrne dostop do 10 dokumentov, zaradi česar se je obrnil na evropsko varuhinjo človekovih pravic.

Po pregledu dokumentov in dodatnih pojasnilih Sveta, podanih v odgovoru na vprašanja evropske varuhinje človekovih pravic, ta meni, da je bila odločitev Sveta, da zavrne dostop javnosti do dokumentov, v danem trenutku upravičena. Kljub temu evropska varuhinja človekovih pravic pozdravlja odločitev Sveta, da v času njene preiskave javnosti omogoči dostop do petih od desetih zahtevanih dokumentov.

Evropska varuhinja človekovih pravic je zato preiskavo zaključila.