Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–4 od 4

Odločba o zavrnitvi Evropske komisije, da odobri popoln dostop javnosti do dokumentov v zvezi s statističnimi podatki o aktivnih snoveh v pesticidih, ki jih je sporočila Španija (zadeva 1170/2021/OAM)

Torek | 01 marec 2022

Pritožnik je od Evropske komisije zahteval javni dostop do dokumentov, ki vsebujejo statistične podatke o aktivnih snoveh v pesticidih, ki so jih sporočili španski organi. Komisija je odobrila dostop do le delov štirih dokumentov, za katere je menila, da so zajeti v zahtevi. Dostop do preostalih je zavrnila, pri čemer se je sklicevala na izjeme na podlagi pravil EU o dostopu javnosti do dokumentov in trdila, da bi razkritje redigiranih delov škodovalo poslovnim interesom družb, od katerih so bili podatki pridobljeni. Trdila je tudi, da za podatke velja načelo zaupnosti, določeno v pravilih EU o zbiranju statističnih podatkov.

Varuhinja človekovih pravic je na podlagi pregleda zadevnih dokumentov menila, da se redigirane informacije nanašajo na snovi, ki naj bi bile sproščene v okolje. V skladu s pravili EU o dostopu do okoljskih informacij (Aarhuška uredba) in povezano sodno prakso obstaja prevladujoč javni interes za razkritje takih informacij.

Varuhinja človekovih pravic je podvomila o stališču Komisije, da načelo statistične zaupnosti prevlada nad preglednostjo informacij v zvezi z emisijami v okolje. Ni bila prepričana, da je Komisija v celoti izvajala pravila iz Aarhuške uredbe. Vendar je menila, da bi ta vprašanja najbolje rešila zakonodajalca EU, ki trenutno revidirata veljavno zakonodajo, zato je zaključila preiskavo in se zavezala, da ju bo obvestila o zadevi.