Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 27

Odločba v zadevi 1485/2018/MH o tem, kako je Evropska komisija obravnavala pritožnikovo vprašanje o dodelitvi sredstev EU Madžarski

Ponedeljek | 25 marec 2019

Pritožnik je pisal Evropski komisiji in jo prosil, da se opredeli o obstoju pravne podlage za ustavitev dodelitve sredstev EU Madžarski. Pritožil se je evropski varuhinji človekovih pravic, ker mu Komisija na to vprašanje v odgovorih, ki mu jih je predložila, ni odgovorila.

Varuhinja človekovih pravic je prosila Komisijo, da odgovori na pritožnikovo vprašanje. Komisija je v odgovoru podrobno opisala pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za ustavitev financiranja držav članic iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Predložila je tudi podrobnosti o predlaganih spremembah pravil. Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je odgovor Komisije dovolj jasen in celovit.

Ker je Komisija rešila pritožbo, je varuhinja človekovih pravic zaključila zadevo.