Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Prikaz rezultatov 1–20 od 303

Odločba o tem, kako je Evropska komisija obravnavala dve pritožbi zaradi kršitev v zvezi z zakonodajo o prostorskem načrtovanju za maloprodajne prostore v Nemčiji (združeni zadevi 2238 in 2249/2021/MHZ)

Petek | 16 december 2022

Pritožnika sta maloprodajni podjetji Ikea in Decathlon, ki sta navedli, da Evropska komisija ni ustrezno obravnavala postopkov za ugotavljanje kršitev zoper Nemčijo v zvezi z zakonodajo o prostorskem načrtovanju in maloprodajnem prostoru. Pritožnika sta oporekala potrebnemu času za izvedbo postopka, saj je bila prvotna pritožba zaradi kršitve vložena leta 2008. Oporekala sta tudi razlikujočim se razlagam, ki jih je za zamudo podala Komisija.

Med preiskavo je varuhinja Komisiji predstavila predhodne ugotovitve, in sicer da je ta nerazumno dolgo (več kot trinajst let) obravnavala začetne upravne faze postopka za ugotavljanje kršitev. Predlagala je, da bi morala Komisija brez odlašanja sprejeti odločitev o naslednji fazi postopka.

V odgovor na ugotovitve varuhinje je Komisija pojasnila razloge, s katerimi je skušala upravičiti potrebni čas, in navedla, da namerava odločitev sprejeti v začetku leta 2023.

Varuhinja je zavzela stališče, da potrebnega časa ni bilo mogoče upravičiti. Preiskavo je zaključila z ugotovitvijo nepravilnosti. Menila je, da priporočilo ne bi bilo smiselno, saj se je Komisija zavezala, da bo odločitev sprejela v prihodnjih mesecih. Komisija bi morala varuhinji ponovno poročati do konca marca 2023.

 

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Sreda | 14 december 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Odločba o tem, kako je Evropska komisija izvedla javno posvetovanje o „pobudi trajnostnega upravljanja podjetij” (zadeva 1956/2021/VB)

Ponedeljek | 12 december 2022

Pritožniki, tj. skupina organizacij civilne družbe, so bili zaskrbljeni nad tem, kako je Evropska komisija izvedla javno posvetovanje o „pobudi trajnostnega upravljanja podjetij”, ki je namenjena spodbujanju podjetij k boljšemu upravljanju vprašanj v zvezi s trajnostnostjo, ki se pojavljajo pri njihovem poslovanju. Pritožniki so zlasti trdili, da Komisija v zbirnem poročilu o dejanskem stanju, objavljenem kmalu po zaključku javnega posvetovanja, ni ustrezno predstavila stališč državljanov, ki so se odzvali prek spletnih platform za kampanje.

Varuhinja je obžalovala, da Komisija ni ubrala državljanom prijaznejšega pristopa k temu, kako je v poročilu poročala o posvetovanju, zlasti z zagotovitvijo več informacij o odzivih, ki jih je prejela od udeležencev v kampanjah. Pristop Komisije, da v zbirnem poročilu o dejanskem stanju sploh ne poroča o vsebini odzivov v kampanjah, predstavlja tveganje, da organizacije v prihodnje kampanj ne bodo več hotele izvajati. To bi bilo škodljivo za možnost, da se v javnih posvetovanjih zbirajo stališča javnosti, in za sodelovanje državljanov v postopku odločanja.

Ker je Komisija od tedaj sprejela predlog direktive o primerni skrbnosti podjetij glede trajnostnosti, nadaljnje preiskave te zadeve niso upravičene. Varuhinja je sicer Komisiji predlagala izboljšavo, da bi ta v prihodnje v svojih poročilih o rezultatih javnih posvetovanj zagotovila boljše informacije o odzivih državljanov, ki jih prejme prek platform za kampanje. Predlagala je še, naj Komisija organizacijam zagotovi jasne informacije o tem, kako je v kampanjah prejete odzive mogoče kar najbolje upoštevati v okviru posvetovanj.

 

Decision on how the Research Executive Agency (REA) complied with a decision by the European Commission concerning the evaluation of a project proposal under the Horizon 2020 programme (case 1521/2021/LM)

Torek | 13 september 2022

The complainant participated in a call for proposals under the Horizon 2020 programme, which was organised by the Research Executive Agency (REA). The REA did not select the complainant’s proposal for funding but the European Commission subsequently annulled the REA’s decision and instructed the REA to re-evaluate the proposal. The REA re-evaluated the complainant’s proposal but decided not to allocate funds to it. Dissatisfied with this outcome, the complainant turned to the Ombudsman.

The Ombudsman found that the REA re-evaluated the proposal in line with the applicable rules and that the re-evaluation was fair. She thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.