Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Prikaz rezultatov 1–20 od 440

Odločba o tem, kako je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s predlogom za omejitev svinca v strelivu (zadeva 2124/2021/MIG)

Ponedeljek | 14 november 2022

Zadeva se nanaša na zahtevo za dostop javnosti do dokumentov Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) v zvezi s svincem v strelivu. Agencija je zahtevo obravnavala več kot sedem mesecev in pri tem večkrat podaljšala rok, s čimer je pritožniku preprečila uporabo dokumentov pri pripravi prispevka za javno posvetovanje, ki ga je organizirala druga agencija EU.

Varuhinja človekovih pravic je uvedla preiskavo in ugotovila nepravilnosti pri tem, kako je agencija EFSA obravnavala pritožnikovo zahtevo za dostop, in zlasti pri njenem neupoštevanju rokov, določenih v zakonodaji EU o dostopu javnosti do dokumentov. Priporočila je, naj agencija prekine svojo prakso, da kadar predlaga „pravično rešitev”, predpisane roke ne podaljša prek 30 delovnih dni. Priporočila je še, da bi morala agencija prosilcem že na začetku poslati seznam zahtevanih dokumentov, kadar je zahteva za dostop oblikovana splošno.

Agencija EFSA se je na priporočila varuhinje človekovih pravic odzvala pozitivno ter se zavezala k spremembi svojih pravil in praks za zagotovitev hitre obravnave zahtev za dostop javnosti do dokumentov. Varuhinja je preiskavo zaključila ter pozdravila pozitiven odziv agencije EFSA in ukrepe, ki jih je ta že sprejela ali jih namerava sprejeti za upoštevanje njenih priporočil.

 

Odločba o tem, kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s pogajanji za nabavo cepiv proti covidu-19 (zadeva 2206/2021/MIG)

Ponedeljek | 18 julij 2022

Zadeva se je nanašala na zahtevo za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s pogajanji Evropske komisije s farmacevtskimi družbami o nakupu cepiv proti covidu-19. Po prejšnji preiskavi varuhinje človekovih pravic je Komisija začela pregledovati več dokumentov, na katere se nanaša zahteva, in pritožniku odobrila dostop do delov dokumentov, ki jih je pregledala. Obljubila je, da bo pravočasno nadaljevala obravnavo zahteve.

Pritožnik je menil, da Komisija ni izpolnila svoje obljube. Varuhinja človekovih pravic je začela preiskavo in Komisijo pozvala, naj pojasni, kako ob upoštevanju njene prejšnje preiskave obravnava pritožnikovo zahtevo. Med preiskavo je Komisija izdala odločbo o preostalih dokumentih, do katerih je pritožnik želel pridobiti dostop. Prav tako je ponovno ocenila dokumente (vnaprejšnje dogovore o nabavi), ki jih je že delno razkrila in jim omogočila širši dostop, tudi na svojem spletnem mestu.

Glede na navedeno je varuhinja človekovih pravic ugotovila, da na tej stopnji nadaljnja preiskava ni upravičena, in zadevo zaključila, Komisijo pa je pozvala, naj si še naprej prizadeva za večjo preglednost pogajanj o cepivih.