Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Iskanje po besedilu

Vrsta dokumenta

Zadevna institucija ali organ

Postopek zaključen kot

Št. primera

Jezikovne različice

Datumski razpon

Ključne besede

Finančni trgi

Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 168

Decision in case 1564/2020/TE on the European Insurance and Occupational Pensions Authority’s refusal to grant public access to the votes and debates of its Board of Supervisors on draft regulatory technical standards

Torek | 18 maj 2021

The case concerned the refusal of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) to grant public access to the voting results and related reasoning concerning its Board of Supervisors’ decision on a draft regulatory technical standard on packaged retail and insurance-based investment products.

The Ombudsman inquired into the matter and came to the preliminary assessment that draft regulatory technical standards, as adopted by EIOPA’s Board of Supervisors, and any documents related to their adoption, constitute important elements of the process for the adoption of the ensuing delegated act by the European Commission. In this context, the Ombudsman was not convinced by the arguments put forward by EIOPA to refuse public access and she took the preliminary view that EIOPA should release the requested information.

EIOPA positively replied to the Ombudsman’s preliminary assessment. EIOPA committed to disclosing the requested information and to ensuring that future minutes of its Board of Supervisors contain appropriate information on Board members’ votes concerning decisions on legislative documents. The Ombudsman welcomed EIOPA’s reply and the steps taken, and closed the inquiry.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Torek | 04 maj 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Odločba v zadevi 1871/2020/OAM o tem, kako je Evropska centralna banka (ECB) obravnavala zahtevek za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s sodbo nemškega ustavnega sodišča glede programa ECB za nakup vrednostnih papirjev javnega sektorja

Ponedeljek | 22 marec 2021

Zadeva se je nanašala na odločitev ECB, da zavrne dostop javnosti do dokumentov v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja (PSPP). Dokumenti so bili posredovani nemški zvezni vladi, da bi ta lahko po sodbi nemškega ustavnega sodišča ocenila sorazmernost programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja.

Pri zavrnitvi dostopa se je ECB oprla na pravilo Pogodbe, ki zahteva, da se zapisniki sej Sveta ECB ne objavijo. Oprla se je tudi na potrebo po zaščiti javnega interesa, kar zadeva zaupnost sej njenih organov odločanja, potrebo po zaščiti monetarne politike Unije in zaupnost dokumentov za notranjo uporabo.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je ECB upravičeno zavrnila dostop javnosti. Pri tem sklepanju je navedla, da je bil en dokument zajet s pravili Pogodbe, na podlagi katerih se zapisniki sej Sveta ECB ne objavijo. ECB je ustrezno pojasnila, zakaj bi razkritje drugih dokumentov ogrozilo javni interes na področju monetarne politike. Varuhinja je ob ugotovitvi, da je zadeva v velikem javnem interesu, ter upoštevanju prizadevanj ECB, da pritožniku in javnosti zagotovi čim več informacij o njej, zadevo zaključila.

 

Odločba v zadevi 1990/2020/MIG o odločitvi Evropske centralne banke (ECB), da zavrne dostop javnosti do dokumentov o domnevni kršitvi zakonodaje EU s strani ene od bank

Petek | 19 februar 2021

Zadeva se je nanašala na dostop javnosti do spisov, ki jih ima Evropska centralna banka (ECB) v zvezi z eno od bank, ki je pod njenim nadzorom. ECB je dostop zavrnila na podlagi zaupne narave zadevnih dokumentov. Pritožnik je ECB predložil poročilo, v katerem je trdil, da je zadevna banka kršila pravo EU. Pritožnik je menil, da bi moral imeti na podlagi svoje vloge pri poročanju o kršitvah in trditve, da so ukrepi banke nanj vplivali negativno, dostop do dokumentov.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je razumno, da ECB meni, da so zadevni dokumenti zaupni in pravno zaščiteni. Dejstvo, da je pritožnik morda poročal o domnevni kršitvi, ki ga je prizadela, ne pomeni, da ima posebno pravico dostopa do zadevnih dokumentov.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je ECB pritožniku utemeljeno zavrnila dostop do zahtevanih dokumentov, in preiskavo zaključila brez ugotovljenih nepravilnosti.

Odločba v zadevi 1700/2020/OAM o tem, kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do pravnega obvestila o sodbi nemškega ustavnega sodišča glede Evropske centralne banke in Sodišča Evropske unije

Sreda | 27 januar 2021

Zadeva se je nanašala na to, da je Evropska komisija zavrnila dostop javnosti do obvestila svoje pravne službe o sodbi nemškega ustavnega sodišča glede programa Evropske centralne banke in s tem povezane sodbe Sodišča Evropske unije. Pri zavrnitvi dostopa do dokumenta se je Komisija oprla na potrebo po zaščiti finančne, monetarne in ekonomske politike Unije ter na potrebo po zaščiti pravnih nasvetov in njenega postopka odločanja.

Evropska varuhinja človekovih pravic je dokument pregledala in ugotovila, da v oceni Komisije ni očitnih napak. Zato je ugotovila, da nepravilnosti ni bilo, in preiskavo zaključila.

Sodba nemškega ustavnega sodišča je brez precedensa v smislu možnih posledic za pravni red EU. Evropska varuhinja človekovih pravic priznava, da je treba javnosti zagotoviti, da Komisija pravilno ocenjuje in po potrebi ukrepa v skladu s svojo vlogo varuhinje pogodb. Prepričana je, da bo Komisija še naprej v čim večji meri javnost obveščala o vseh prihodnjih korakih, ki jih bo sprejela kot odgovor na sodbo.