Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 97

Odločba v zadevi 1944/2019/DL o preglednosti stališč držav članic o predlogu Evropske komisije za uredbo o izvajanju direktive o okoljsko primerni zasnovi

Torek | 09 februar 2021

Pritožnik je vložil zahtevek za dostop javnosti do stališč, ki so jih zavzele države članice glede izvedbene uredbe o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za elektronske prikazovalnike. Komisija je ugotovila, da se zahtevek med drugim nanaša na štiri zvočne posnetke, na katerih uradniki držav članic razpravljajo o spremembah navedene uredbe, in s tem povezano elektronsko pošto. Dostop je zavrnila z utemeljitvijo, da bi razkritje ogrozilo njen postopek odločanja in kršilo pravice EU do varstva podatkov, ki jih imajo zadevni uradniki.

Varuhinja človekovih pravic je zavzela stališče, da je Komisija storila napako, ker je zavrnila dostop javnosti do dokumentov. Z razkritjem bi se postopek odločanja okrepil in ne ogrozil, saj bi se njegova legitimnost v očeh državljanov povečala. Poleg tega trditve Komisije, da bi dostop javnosti povzročil kršitev pravic o varstvu osebnih podatkov, niso bile utemeljene. Komisiji je zato priporočila, naj dokumente razkrije.

Komisija se je odločila, da priporočilo varuhinje človekovih pravic zavrne. Varuhinja človekovih pravic je razočarana, predvsem zato, ker je preglednost pomembna, da lahko državljani od držav članic zahtevajo odgovornost za njihova stališča o osnutku zakonov EU.

Varuhinja človekovih pravic potrjuje, da Komisijina zavrnitev dostopa do zvočnih posnetkov in elektronske pošte pomeni nepravilnost in na tej podlagi zadevo zaključila.

Odločba v zadevi 1416/2019/VB glede tega, da je Evropska komisija projekt gradnje plinskega terminala na Hrvaškem vključila na seznam projektov skupnega interesa – čezmejnih projektov energetske infrastrukture – in nato sklenila, da temu projektu nameni sredstva EU

Sreda | 16 december 2020

Primer se je nanašal na projekt gradnje plavajočega terminala za utekočinjeni zemeljski plin na hrvaškem otoku. Pritožniki so bili zaskrbljeni, da je Evropska komisija projekt uvrstila na seznam projektov skupnega interesa – čezmejnih projektov energetske infrastrukture – in mu dodelila sredstva EU v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Pritožniki so menili, da projekt ne izpolnjuje ustreznih meril za vključitev na seznam projektov skupnega interesa in prejem sredstev EU.

Evropska varuhinja človekovih pravic je zadevo proučila in ni odkrila ničesar, kar bi nakazovalo, da je Komisija storila očitno napako pri presoji, ko je projekt vključila na seznam projektov skupnega interesa in mu dodelila sredstva EU. Ker je Komisija zdaj podala jasna pojasnila o argumentih pritožnikov, evropska varuhinja človekovih pravic ugotavlja, da nadaljnje preiskave v zvezi s to pritožbo niso upravičene.

Odločba v zadevi 1991/2019/KR o ravnanju Evropske komisije v okviru ocenjevanja trajnostnosti projektov plinske infrastrukture z obstoječega seznama projektov skupnega interesa

Torek | 17 november 2020

Zadeva se je nanašala na vključitev projektov plinske infrastrukture na seznam projektov skupnega interesa EU za leto 2019. Gre za čezmejne projekte energetske infrastrukture, ki bi morali prispevati k doseganju ciljev energetske in podnebne politike EU. Pritožnik je izrazil pomislek, da trajnostnost projektov plinske infrastrukture s seznama projektov skupnega interesa ni bila zadovoljivo in ustrezno ocenjena.

Komisija je že potrdila, da ocenjevanje trajnostnosti kandidatnih projektov plinske infrastrukture zaradi pomanjkanja podatkov in neustreznih metodologij ni bilo optimalno. Med preiskavo je Komisija evropsko varuhinjo človekovih pravic obvestila, da posodablja merilo, ki se uporablja za ocenjevanje trajnostnosti projektov, ki so kandidati za uvrstitev na naslednji seznam projektov skupnega interesa, ki ga bo sestavila leta 2021.

Ta posodobitev naj bi med drugim omogočala, da se pri oceni projektov upoštevajo ravnovesje CO2 in metana ter vplivi na učinkovitost. Kazalnik naj bi odražal pričakovani vpliv infrastrukture na splošno intenzivnost sproščanja toplogrednih plinov pri proizvodnji energije v določeni državi članici EU in emisije, povezane z delovanjem same infrastrukture.

Evropska varuhinja človekovih pravic pozdravlja dejstvo, da bo Komisija merilo posodobila, preden bo sprejeta odločitev o naslednjem seznamu projektov skupnega interesa. Naslednji seznam projektov skupnega interesa bo predvidoma sprejet v zadnjem četrtletju leta 2021.

Glede na cilje EU na področju podnebnih sprememb in trajnostnosti je obžalovanja vredno, da so bili projekti plinske infrastrukture na prejšnje sezname projektov skupnega interesa uvrščeni, ne da bi bila njihova trajnostnost pravilno ocenjena. To je pomenilo, da jih ni bilo mogoče razvrstiti v skladu z njihovo stopnjo trajnostnosti. Vendar Komisija sprejema potrebne ukrepe, zato nadaljnje preiskave evropske varuhinje človekovih pravic v tem trenutku niso upravičene.