Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 224

Odločba o tem, kako je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s predlogom za omejitev svinca v strelivu (zadeva 2124/2021/MIG)

Ponedeljek | 14 november 2022

Zadeva se nanaša na zahtevo za dostop javnosti do dokumentov Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) v zvezi s svincem v strelivu. Agencija je zahtevo obravnavala več kot sedem mesecev in pri tem večkrat podaljšala rok, s čimer je pritožniku preprečila uporabo dokumentov pri pripravi prispevka za javno posvetovanje, ki ga je organizirala druga agencija EU.

Varuhinja človekovih pravic je uvedla preiskavo in ugotovila nepravilnosti pri tem, kako je agencija EFSA obravnavala pritožnikovo zahtevo za dostop, in zlasti pri njenem neupoštevanju rokov, določenih v zakonodaji EU o dostopu javnosti do dokumentov. Priporočila je, naj agencija prekine svojo prakso, da kadar predlaga „pravično rešitev”, predpisane roke ne podaljša prek 30 delovnih dni. Priporočila je še, da bi morala agencija prosilcem že na začetku poslati seznam zahtevanih dokumentov, kadar je zahteva za dostop oblikovana splošno.

Agencija EFSA se je na priporočila varuhinje človekovih pravic odzvala pozitivno ter se zavezala k spremembi svojih pravil in praks za zagotovitev hitre obravnave zahtev za dostop javnosti do dokumentov. Varuhinja je preiskavo zaključila ter pozdravila pozitiven odziv agencije EFSA in ukrepe, ki jih je ta že sprejela ali jih namerava sprejeti za upoštevanje njenih priporočil.

 

Odločba o odločitvi Sveta Evropske unije, da zavrne popoln dostop javnosti do dokumentov, povezanih s pogajanji o osnutku akta o digitalnih trgih (zadeva 1499/2021/SF)

Ponedeljek | 27 junij 2022

Pritožnik, mreža novinarjev iz več evropskih držav, je zaprosil za dostop javnosti do začetnih pripomb in vprašanj držav članic o zakonodajnem predlogu akta o digitalnih trgih. Svet je zavrnil popoln dostop do opredeljenih dokumentov z utemeljitvijo, da bi popolno razkritje ogrozilo postopek odločanja, ki je v teku.

Varuhinja človekovih pravic je opozorila, da je obveščanje javnosti o napredku zakonodajnih postopkov pravna zahteva. Pravočasen dostop do zakonodajnih dokumentov je za državljane bistven za uveljavljanje njihove pravice do sodelovanja v demokratičnem življenju EU, kakor je opredeljena v Pogodbi.

V tej zadevi je evropska varuhinja človekovih pravic ugotovila, da Svet ni zadovoljivo dokazal, da bi razkritje zahtevanih dokumentov resno vplivalo, podaljšalo ali otežilo njegov postopek odločanja. Zato je menila, da je zavrnitev Sveta, da javnosti omogoči dostop, pomenila nepravilnost. Svetu je priporočila, naj javnosti omogoči popoln dostop do zahtevanih zakonodajnih dokumentov.

Svet je v odgovor javnosti omogočil popoln dostop do zahtevanih dokumentov. Varuhinja človekovih pravic pozdravlja pozitiven odgovor Sveta na njeno priporočilo. Vendar pa obžaluje čas, ki ga je Svet potreboval, da je javnosti omogočil dostop. Ugotavlja, da ker je od zahteve minilo že več kot leto, razkritih dokumentov ni mogoče več uporabiti za namen, za katerega jih je nameraval pritožnik, in sicer za obveščanje državljanov o zakonodajnem postopku v teku. Varuhinja človekovih pravic je zato potrdila svojo ugotovitev nepravilnosti.

Varuhinja človekovih pravic poziva Svet, naj zakonodajne dokumente da na voljo v času, ki bo javnosti omogočil učinkovito sodelovanje v razpravi.