Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 213

Odločba o odločitvi Sveta Evropske unije, da zavrne popoln dostop javnosti do dokumentov, povezanih s pogajanji o osnutku akta o digitalnih trgih (zadeva 1499/2021/SF)

Ponedeljek | 27 junij 2022

Pritožnik, mreža novinarjev iz več evropskih držav, je zaprosil za dostop javnosti do začetnih pripomb in vprašanj držav članic o zakonodajnem predlogu akta o digitalnih trgih. Svet je zavrnil popoln dostop do opredeljenih dokumentov z utemeljitvijo, da bi popolno razkritje ogrozilo postopek odločanja, ki je v teku.

Varuhinja človekovih pravic je opozorila, da je obveščanje javnosti o napredku zakonodajnih postopkov pravna zahteva. Pravočasen dostop do zakonodajnih dokumentov je za državljane bistven za uveljavljanje njihove pravice do sodelovanja v demokratičnem življenju EU, kakor je opredeljena v Pogodbi.

V tej zadevi je evropska varuhinja človekovih pravic ugotovila, da Svet ni zadovoljivo dokazal, da bi razkritje zahtevanih dokumentov resno vplivalo, podaljšalo ali otežilo njegov postopek odločanja. Zato je menila, da je zavrnitev Sveta, da javnosti omogoči dostop, pomenila nepravilnost. Svetu je priporočila, naj javnosti omogoči popoln dostop do zahtevanih zakonodajnih dokumentov.

Svet je v odgovor javnosti omogočil popoln dostop do zahtevanih dokumentov. Varuhinja človekovih pravic pozdravlja pozitiven odgovor Sveta na njeno priporočilo. Vendar pa obžaluje čas, ki ga je Svet potreboval, da je javnosti omogočil dostop. Ugotavlja, da ker je od zahteve minilo že več kot leto, razkritih dokumentov ni mogoče več uporabiti za namen, za katerega jih je nameraval pritožnik, in sicer za obveščanje državljanov o zakonodajnem postopku v teku. Varuhinja človekovih pravic je zato potrdila svojo ugotovitev nepravilnosti.

Varuhinja človekovih pravic poziva Svet, naj zakonodajne dokumente da na voljo v času, ki bo javnosti omogočil učinkovito sodelovanje v razpravi.

Priporočilo o tem, kako je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s predlogom za omejitev svinca v strelivu (zadeva 2124/2021/MIG)

Ponedeljek | 02 maj 2022

Zadeva se nanaša na zahtevo za dostop javnosti do dokumentov Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) v zvezi s svincem v strelivu. Agencija EFSA je za obravnavo zahteve potrebovala več kot sedem mesecev, pri čemer je rok večkrat podaljšala. Pritožnik ni bil zadovoljen s časom, ki ga je agencija EFSA potrebovala za obravnavo zahteve, pri čemer je trdil, da ni predložila ustreznih pojasnil za zamudo in da zaradi zamude ni mogla smiselno sodelovati v s tem povezanem javnem posvetovanju.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila nepravilnosti pri tem, kako je agencija EFSA obravnavala pritožnikovo zahtevo za dostop, in zlasti njeno neupoštevanje rokov, določenih v zakonodaji EU o dostopu javnosti do dokumentov. Pripravila je dve priporočili za izboljšanje načina, kako agencija EFSA obravnava zahteve za dostop javnosti do dokumentov.

Priporočilo glede zavrnitve Sveta Evropske unije, da javnosti omogoči popoln dostop do dokumentov, povezanih s pogajanji o osnutku akta o digitalnih trgih (zadeva 1499/2021/SF)

Ponedeljek | 28 februar 2022

Pritožnik, mreža novinarjev iz več evropskih držav, je zaprosil za dostop javnosti do začetnih pripomb in vprašanj držav članic o zakonodajnem predlogu akta o digitalnih trgih. Svet je zavrnil popoln dostop do opredeljenih dokumentov z utemeljitvijo, da bi njihovo popolno razkritje ogrozilo postopek odločanja, ki je v teku.

Obveščanje javnosti o napredku zakonodaje je pravna zahteva. Za državljane je bistveno, da lahko uveljavljajo svojo pravico do sodelovanja v demokratičnem življenju EU, kakor je opredeljena v Pogodbi. Čeprav nekatere države članice morda niso naklonjene razkritju, kako se je njihovo stališče razvijalo med določenim zakonodajnim postopkom, je pripravljenost spremeniti stališče in doseči kompromis, osrednji del demokratičnega odločanja.

V tem primeru je pregled, ki ga je opravila preiskovalna skupina varuha človekovih pravic, pokazal, da Svet v odgovor na pritožnikovo prošnjo ni razkril stališč nobene države članice o zakonodajnem predlogu. Evropska varuhinja človekovih pravic je tudi ugotovila, da Svet ni dokazal, da bi razkritje zadevnih dokumentov resno vplivalo, podaljšalo ali otežilo postopek odločanja.

Zato meni, da je dejstvo, da je Svet zavrnil dostop javnosti do stališč držav članic, pomenilo nepravilnost. Svetu priporoča, naj javnosti omogoči popoln dostop do zadevnih dokumentov.