Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Iskanje po preiskavah

Primer
Datumski razpon
Ključne besede
Iskanje s starimi ključnimi besedami (pred 2016)

Prikaz rezultatov 1–20 od 98

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Ponedeljek | 30 januar 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Odločba o zavrnitvi Evropske komisije, da javnosti odobri popoln dostop do dokumentov, povezanih s sestanki odborov za celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA) (zadeva 1264/2021/ABZ)

Torek | 22 februar 2022

Zadeva se je nanašala na zavrnitev Evropske komisije, da javnosti odobri popoln dostop do dokumentov v zvezi s sestanki odborov za celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA). V odborih CETA so predstavniki EU in Kanade, ki se pogajajo o izvajanju njunega sporazuma o prosti trgovini. Komisija se je pri zavrnitvi dostopa do delov zahtevanih dokumentov sklicevala na izjeme na podlagi prava EU o dostopu javnosti od dokumentov, pri čemer je trdila, da bi popolno razkritje škodovalo javnemu interesu, kar zadeva mednarodne odnose in varstvo osebnih podatkov.

Preiskovalna skupina varuhinje človekovih pravic je pregledala neredigirane različice zahtevanih dokumentov in se sestala s predstavniki Komisije, da bi pridobila dodatna pojasnila. Glede na široko polje proste presoje institucij EU pri mnenju, ali bi lahko razkritje škodovalo mednarodnim odnosom, je varuhinja človekovih pravic menila, da odločitev Komisije, da zavrne dostop, ni bila očitno napačna. Ker glede razkritja ni bilo drugega javnega interesa, ki bi ga bilo treba upoštevati, je varuhinja človekovih pravic ugotovila, da je bila odločitev Komisije utemeljena. Zadevo je zato zaključila brez ugotovljenih nepravilnosti.

Vendar pa varuhinja človekovih pravic ugotavlja, da pritožnik odpira umestna vprašanja, in meni, da je javna razprava o mednarodnih sporazumih bistvenega pomena. Taka razprava ni mogoča brez odločne zavezanosti vseh strani k zagotavljanju preglednosti.