• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Avalike veebiregistrite põhimõte

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

2017. aastal otsustas Euroopa Ombudsman edendada avalike veebiregistrite põhimõtet, võttes vastu alljärgnevad sätted:

„8.1. ELi haldustegevuse sidususe, usaldusväärse finantsjuhtimise ja avaliku sektori kasutajatele teenuste osutamise tagamiseks võtab Euroopa Ombudsman meetmeid, et edendada asutuse avalike dokumentide ja andmete registri ja/või portaali kasutamist ELi haldustegevuses.

8.2. Eespool nimetatud meetmete tulemuste ootuses rakendab ombudsman oma organisatsioonis avalike veebiregistrite põhimõtet põhitegevusega seotud dokumentide avaldamisega Euroopa Ombudsmani veebisaidil juhtumite jaotises; sel eesmärgil avaldatakse otse ja täies mahus kõik strateegia, poliitika ja kõrgema juhtimisega seotud dokumendid, samuti ombudsmani dokumendihalduskava.

(Euroopa Ombudsmani 13. märtsi 2017. aasta otsus Euroopa Ombudsmani büroo dokumendihalduse kohta, artikkel 8.2)

Artikli 8.2 rakendamiseks avaldab Euroopa Ombudsman alljärgnevad materjalid:

Küsimuste korral võtke ühendust meie uurimise ja menetluste juhtimise (5.) osakonnaga