• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Zásada on-line veřejných rejstříků

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Evropská veřejná ochránkyně práv se v roce 2017 rozhodla podporovat zásadu veřejných rejstříků přijetím následujících ustanovení:

„8.1Za účelem soudržnosti ve správě EU, řádného finančního řízení a služeb uživatelům z řad veřejnosti, přijímá evropská veřejná ochránkyně práv opatření k pokročení v oblasti využívání veřejných korporátních dokumentů a rejstříků údajů nebo portálů pro správu EU.

8.2 Dokud nebude znám dopad výše uvedených opatření, provádí veřejná ochránkyně práv za účelem jejich organizace zásadu on-line veřejných rejstříků prostřednictvím zveřejňování klíčových obchodních dokumentů ve své sekci on-line případ-, prostřednictvím přímého a plného zveřejnění všech dokumentů přijatých v souvislosti se strategií, politikou a vysokým managementem, a prostřednictvím zveřejnění svého plánu archivace dokumentů.

(Čl. 8 odst. 2 rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv o správě dokumentů v úřadu evropského veřejného ochránce práv ze dne 13. března 2017.)

K provádění čl. 8 odst. 2 poskytuje veřejný ochránce práv následující materiály:

Máte-li jakýkoliv dotaz, obraťte se na naše oddělení č. 5 – šetření a řízení procesů